Logotyp Jordbruksverket

Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu överlämnat en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021–2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten.

Skärgårdsvy.

Foto: Natalie Greppi

Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för arbetet de kommande åren.

Den 30 juni lanserar vi strategierna vid ett webbinarium som vi hoppas blir startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan näringar och myndigheter för en hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.