Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Populärvetenskapliga sammanfattningar

Totalt 319 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Syfte

Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas

Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter

Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd och Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd.

Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen

Svårhetsgrad
Utvärderingiefterhand
 1. Bilaga 1 - MaiURubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Modulering av stressfaktorer och bullerskada i hörselsystemet Sökord (key words, max 5 j Hörsel, möss, bullertrauma, stress Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
 2. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Biotillgänglighet av läkemedelskandidater för behandling vid neurodegenerativa sjukdomar Sökord (key words, max 5 Antikroppar, farmakokinetik, neurodegenerativa sjukdomar…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Farmakokinetik
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 3. Bilaga 1 - MaiiiRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Funktionella konsekvenser av dygnsrytmens effekt på hörselsystemet både under utveckling och i det vuxna hörselsystemet Sökord (key words, max 5 l Hörsel, möss…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
 4. Bilaga 1 - Ma IIlRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel framställning av reagens för D-antigen ELISA-analysmetod Sökord (key words, max 5) l Reagens, IPV, D-antigen, ELISA Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
 5. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Att studera fodermältningsprocessen hos mjölkkor for minskad miljöpåverkan Försökets varaktighet 12013-2016 Sökord (nyckelord, max 5) foder, våmm…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 1-100 st
  • Mag/Tarm
 6. Studier av nervcellers funktion

  Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l studier av nervcellers funktion Sökord (key w ords, max 5 l nervcell , impulser, hjärna, epilepsi Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) l…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Epilepsi
  • Nervsystem
 7. Bilaga 1 - Måll/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Tillägg till godkänd ansökan "Neuronal feedbackkontroll av visuell uppmärksamhet" Sökord (key words, max 5 l Hjärna, Uppmärksamhetsstörning, Syftet med försöket (enligt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Hjärt/Kärl
  • Stamceller
 8. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel IUtvecklingsneurotoxikologiska effekter av joniserande strålning, enskilt och i kombination med miljögifter och läkemedel… Sökord (key words, max 5 l Neonatal, neurotoxikoloi…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Nervsystem
  • Toxicitet
 9. Syftet för försöket( enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) Majoriteten av alla kvinnor i övergångsåldern drabbas av klimakteriebesvär i form av plötsligt påkommens svettning och värmekänsla (svettningar och värmevallningar eller så kallade flusher…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
 10. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Immunologisk reaklivitet i tarmen hos friska hästar och hos hästar med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom Sökord (key words, max 5 Tarminflammation, häst, immunologi…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hästar, åsnor och korsningar
  • 1-100 st
  • Immunsystem
  • Mag/Tarm
 11. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel schmallenberg vims dynamics and impact -a one-off research opportunity between the fust and seeond epidemi c Sökord (Key Words, max 5) schmallenbergvims, vectorbome disease…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Får
  • Nötkreatur
  • 5001-10000 st
 12. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Tiaminhalten hos ejderungar och betydelsen av timainbrist för dessa… Sökord (key words, max 5 sernateria mollissirna tiami Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Forskning som syftar till artskydd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fåglar
  • 1-100 st
 13. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Utvärdering av alternativa foderråvaror för odlad fisk - effekter på ämnesomsättning och djurvälfärd Sökord (key words, max 5 Kanylering, fi skfoder, röding, regnbåge…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
  • Metabolism (ämnesomsättning)
 14. Hur styr hjärnans astrocyter andningen?

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Titel l Hur styr hjärnans astrocyter andningen… Försökets varaktighet Avel av helt friska djur kommer att ske… Alla försök utförs efter att djuren avlivats… Sökord (nyckelord, max 5) Andning, astrocyter…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Lungor/Luftvägar
  • Nervsystem
 15. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel j Metamorfosförändringar hos grodyngel som bioindikator Sökord (key words, max 5 grodyngel, sköldkörtel, hormonstörning, kemikalier, kontaminering Syftet med försöket…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Rana (Vanlig groda och leopardgroda)
  • 501-1000 st
  • Hormonsystem
  • Toxicitet
 16. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel j Påverkar bisfenol A (BPA) utvecklingen av skelett och fettväv efter exponering under fosterstadiet och digivning… Sökord (key words, max 5 BPA, benvävnad, fettvävnad…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • Skelett/Muskler
 17. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Reglering av immunsvaret med hjälp av antikroppar… Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) JlgE allergi aulaimmunitet immunreglering komplement Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1-100 st
  • Astma/Allergi
  • Immunsystem
 18. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Beredskapsdiagnostik-detektion av högriskklassade bakterier i livsmedels-, miljö-och vävnadsprover Sökord (key words, max 5 Beredskapsdiagnostik, detektion , bakterier…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 1-100 st
  • Infektion
 19. Stamceller för behandling av diabetes

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför va ra lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Stamceller
  • Transplantation
 20. 'i' M o N ;! o > ..., rJ) Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel ring samt borttagning av tandköttsi Sökord (key words, max 5 hund, tandsten, parodontit, Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Infektion
 21. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Kartläggning av proteiner som produceras efter traumatisk hjärnskada i mus och råtta med mikrodialys… Sökord (key words, max 5 Traumatisk hjärnskada, proteiner, råtta, mus…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Nervsystem
 22. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel MikroPET, autoradiografi och farmakologisk utvärdering efter traumatisk hjärnskada för kartläggning av oxidativ metabolism och u re lerin av BACE-1 enz me efter traumatisk…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • Alzheimers
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • Nervsystem
 23. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Titel Proteinet S 1 008s roll som biomarkör vid sekundära insulter efter traumatisk hjärnskada Försökets varaktighet l Fram till och med 2015-08-01 Sökord (nyckelord, max 5) 8 iomarkörer, traumatisk…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Nervsystem
 24. Bilaga l-Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Utgör Thrombospondin-4 ett skydd vid mekanisk belastning av glatt muskel… max 5) Thbs4, A TF6, HspaS, Sdf211 , "unfo;Ided protein response" Syftet med försöket (enligt artikel…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
 25. ) ) Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning PEEK (poly-ether-ether-ketone) implantat med eller utan ytmodifiering avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, PEEK…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 26. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning av titanimplantat med eller utan ytmodifiering avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, titan, bioaktiva ytor Syftet med…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 27. ) Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning av resorberbara implantat avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, resorberbart material, bioaktiva ytor Syftet med…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 28. Bilaga l-Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Tritrichomonas foetus hos katt -provtagning och smittöverföring Sökord (Key Words, max 5) Tritrichomonas, katt Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0/63/EU…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Katt
  • Infektion
 29. s·ilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Geners betydelse for rörelsemönster hos hund Sökord (Key Words, max 5) hund, passgång, genvariation, gångart, ryggmärg Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 30. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Prospektiv immunologisk studie hos hundar med risk att spontant utveckla Addisons sjukdom Sökord (Key Words, max 5) Addisons sjukdom, primär binjurebarksinsufficiens…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 501-1000 st
  • Hormonsystem
  • Immunsystem
 31. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Provtagning från benmärg och konventionellt tagna blodprover vid "blodförgiftning" på sövd gris Sökord (Key Words, max 5) Pig, sepsis, intraosseous, bacteriological culture…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Gris
  • 1-100 st
  • Infektion
  • Skelett/Muskler
 32. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel My ko bakterie infektioner hos akvariefisk i svenska zooaffårer och grossisthandel Sökord (Key Words, max 5) akvariefisk, diagnostik, mykobakterier, zooaffårer…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 501-1000 st
  • Infektion
 33. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Stimulering av läkning av stora traumatiska bendefekter genom lokal tillfdrsel av läkningsstimulerande substanser Sökord (Key Words, max 5) bendefekter, råtta, benbildande…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Skelett/Muskler
 34. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Glutamattransportören SLCZ1 och dess effekt på glukos-och insulinnivåer i mus Sökord (key words, max 5 Glukosbelastningstest, Cre/lox system, fetma, mus…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Diabetes/Insulin
  • Fetma
 35. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel En öppen, klinisk, oblindad, dose-finding studie för att fastställa en högsta tolererad dos av en ny formulering Sökord (Key Words, max 5) Hund, Tumörer, Doxorubicin, Dos…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 36. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Utveckling av ett cancervaccin som riktar sig mot tumörkärl Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Cancer, tumör, metastaser , bl o d kärl , vaccin Försökets syfte (enligt 3 kap…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
  • Vaccin
 37. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l PET/SPECT/CT och (JCT utvärdering av läkningsstimulerande material i en kritisk lårbensdefekt, för benläkning i råtta… Försökets varaktighet 13 år för själva studien råttor följs upp till 12…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 38. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Spridning av skadliga proteinaggregat vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom… Sökord (key words, max 5 j Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, möss, astrocyter, nervceller…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Alzheimers
  • Nervsystem
  • Parkinsons
 39. ~ o N ;:! o > ..., U) Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
 40. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • Infektion
  • Inflammation
  • Urinvägar/Fortplantning
 41. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Förbättring av smärtlindring och förvaring av kaniner i ortopedisk forskning, samt utvärdering av nya material och substanser för benläknio… Försökets varaktighet l Kaninerna genomgår en operation…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
  • Smärta
 42. Inventering av fiskyngel

  Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
 43. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Idag är även GPCRer är en…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
 44. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Vilken roll har mastceller och mastcellsproteaser vid utveckling av eksem (atopisk dermatit) i en musmodell Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Atopisk dermatit, mastceller…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Inflammation
 45. Mekanismer som reglerar kärlnybildnig

  Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel rekanismer som reglerar kärlnybildnig Sökord (key words, max 5 färlnybildning, cancer, sårläkning Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) Syftet är att…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 46. ~ o N ;:! c > ..., Vl Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel ekanismer för uppkomst och metoder att behandla leverfibros och levercancer… Sökord (key words, max 5 ancer, fibros, kärlnybildning, koagulation Syftet…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 47. l ' Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l studier av blodplättarnas roll för bildning av funktionella blodkärl i tumörer Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Blodplättar, PDGF-B, pericyter, blodkärl, tumör Försökets…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 48. Bilaga·1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel l En roll för m…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
 49. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Mast celler är en typ av…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Hjärt/Kärl