Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Populärvetenskapliga sammanfattningar TEST

Totalt 32 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Djurslag
Antal djur
Sjukdomar och kroppssystem
Svårhetsgrad
Utvärdering i efterhand

Extra information om Ja

Uppgift saknas betyder att vi inte vet

 1. Jordbruksverket, 551 82 JönköpingTel: 036-15 50 00 vx, Fax: 036-19 05 46E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se 1 (2) Enheten för stöd och samordning Maria Kjellberg 75369/18 Dnr BESLUT 2018-06-20 KALLE…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • Test
  • 1-100 st
 2. Jordbruksverket, 551 82 JönköpingTel: 036-15 50 00 vx, Fax: 036-19 05 46E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se 1 (2) Enheten för stöd och samordning Maria Kjellberg 5.6.18-456951/18 Dnr BESLUT 2018-06-25 KALLE…

  • Syfte:
   ​01. Grundforskning​
   05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   09. Rättsmedicinska undersökningar
   10. Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • DJUR
  • ≥10001 st
  • Alzheimers
  • Cancer
  • Immunsystem
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • Lungor/Luftvägar
  • Reumatism
  • Epilepsi
  • Infektion
  • Urinvägar/Fortplantning
 3. Jordbruksverket, 551 82 JönköpingTel: 036-15 50 00 vx, Fax: 036-19 05 46E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se 1 (3) Victoria Andersson 2006-2312 Dnr BESLUT 2006-12-19 KALLE TESTSSON145104 ZOOLOGISKA…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • test
  • 1-100 st
 4. Jordbruksverket, 551 82 JönköpingTel: 036-15 50 00 vx, Fax: 036-19 05 46E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se 1 (4) Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur Linnea Zakrisson 5.2.18-7102/18 Dnr BESLUT…

  • Syfte: 06. Forskning som syftar till artskydd
  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 5.2.
  • 101-500 st
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
  • Stroke
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • 1-100 st
 5. TRÅNGHALLA 3:189 Fastighet Trånghallavägen 18 Anläggning SM-Kärl ons 17 apr 2019 tor 02 maj 2019 tor 16 maj 2019 tor 30 maj 2019 tor 13 jun 2019 tor 27 jun 2019 tor 11 jul 2019 tor 25 jul 2019 tor 08 aug 2019 tor 22 aug 2019 tor 05 sep 2019 tor 19…

  • Syfte:
   ​01. Grundforskning​
   02. Tillämpad forskning om sjukdomar
   04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   07. Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
   09. Rättsmedicinska undersökningar
   11. Framställning och upprätthållande av en genetiskt modifierad djurstam
   12. Annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • Hämt
 6. TRÅNGHALLA 3:189 Fastighet Trånghallavägen 18 Anläggning SM-Kärl ons 17 apr 2019 tor 02 maj 2019 tor 16 maj 2019 tor 30 maj 2019 tor 13 jun 2019 tor 27 jun 2019 tor 11 jul 2019 tor 25 jul 2019 tor 08 aug 2019 tor 22 aug 2019 tor 05 sep 2019 tor 19…

  • Syfte:
   ​01. Grundforskning​
   02. Tillämpad forskning om sjukdomar
   03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   08. Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
   10. Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • Hämt
 7. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Levande kust -åtgärder för stärkta gäddbestånd Försökets varaktighet 130 april2013-15 juni 2017 Sökord {nyckelord, max 5) l Gädda, märkning Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS 2012:26…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • 1-100 st
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: false
  • Doku
  • 1-100
 8. Titel 2013-18

  ) ) Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Utveckling och förbättring av immunterapi vid leukemi… Sökord (key words, max 5 lmmunterapi, leukemi, histamin, ATRA Syftet för försöket( enligt artikel 5 Direktiv 2010…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Cancer
 9. • ANSÖKAN - Etisk prövning av djurförso Jordbruks verket Denna blankett ar faststalid av Jordbruksverket den 20 december 2012… Vagledning för att fylla i blanketten finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se). Information om…

  • Syfte:
   ​01. Grundforskning​
   05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Zebrafisk
  • 1-100 st
  • Cancer
 10. test titel

  l Etisk prövning av djurförsök sexuell selektion och livshistoria hos kantnålsfiskar vid utbredningsgränsen Kantnålsfiskar ställer alla begrepp om hanliga och honliga roller på huvudet: här blir hanen gravid när honan med en "penis" for över äggen…

  • Syfte: 09. Rättsmedicinska undersökningar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Cancer
 11. Etisk ansökan Populärvetenskaplig sammanfattning --;; 'l 2 !ut… Infektionssjukdomar orsakade av patagena bakterier fortsätter att drabba mänskligheten trots utvecklingen av olika läkemedel… Vi fokuserar oss på bakterien Neisseria meningitidis…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • 1-100 st
 12. T 2013-10/2013-007

  Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter… Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Terminal
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Bläckfiskar
  • 1-100 st
  • Parkinsons
 13. T 2013_27/2013-007

  Q > .., m Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Cancer
 14. T 2013_247/007

  Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Könshormoners betydelse för skelett, fetma och immunsystem et. Sökord (Key Words, max 5) könshormon, benskörhet Syftet med försöket (enligt artikels Direktiv 2010/63/EU…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Alzheimers
 15. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel studier av molekyler som kontrollerar utvecklingen av neuronaJa celler med hjälp av virus… Sökord (key words, max 5 l Virus, möss, hjärna, utveckling Syftet med försöket…

  • Syfte: 12. Annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • 1-100 st
 16. T 2013_287/007

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • 2013
  • Marsvin
  • 1-100
 17. T 2013_7/007

  rriTEL: Förbättrad utvärdering av vacciner mot infektionssjukdomer och cancer ~ÖKORD: vaccin, HIV, HCV, cancer, mus 8{10) [sYFTET MED FÖRSÖKET: Syftet med försöken ar att utvärdera nya vaccinstrategier mot viktiga ·nfektionssjukdomar i världen såsom…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Terminal/organ
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Marsvin
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Demens
  • Alzheimers
 18. i .& t Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Radioaktiva spårsubstanser för PET: farmakokinetisk utvärdering och karakterisering som biomarkörer Sökord (key words, max 5 posltronemissionstomografi…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1-100 st
 19. 2013_5/2013_005

  Bilaga l. Komplettering med - i originalet lyder: Jag skulle vilja komplettera ovanstående tillstånd… ned att få iorlänga fOrsöket från 10 tilllS dagar… Djuren kommer då vid den längre försökstiden administreras med substans lg/dag (oralt eller…

  • Syfte:
   12. Annat
   11. Framställning och upprätthållande av en genetiskt modifierad djurstam
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga gnagare
  • Marsvin
  • >10000 st
  • Cancer
  • Artros
 20. ·. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Modulering av rytmisk elektrisk aktivitet i hjärnans neurala nätverk i hälsa och i hjärnsjukdomar Sökord (key words, max 5 l oscillationer, neuronala synkronisering…

  • Syfte:
   ​01. Grundforskning​
   08. Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
   03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Marsvin
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Alzheimers
 21. Bilaga 1 - 11/iaii/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel [Ar metabolismen av kolinfosfolipider ändrad vid cystisk fibros… Sökord (key words, max 5 [ Cystisk Fibros, metabolism… Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010…

  • Syfte: Uppgift saknas​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
 22. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l studier av omsättning samt effekter i kroppen av inhalerade läkemedel och luftföroreningar på råtta… Sökord (key words, max 5 l Råtta, inhalation, aerosol Syftet med…

  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • Husmus
  • Får
  • 1001-5000 st
  • Astma/Allergi
 23. Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • 2013
  • Guldhamster
  • Övriga gnagare
  • 5001-10000 st
  • Antibiotika
  • Cancer
 24. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Svårhetsgrad: ­Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Marsvin
  • Brunråtta
  • Guldhamster
  • 101-500 st
  • Cancer
 25. Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • 2013
  • Brunråtta
 26. Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Cancer
 27. 2013_297/2013_002 titeln

  j ! i l l l l l l l l l l 1 Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Demonstration av produkter för blödningsstopp… Sökord (key words, max 5 l Blödning, hemostatikum, kirurgi Syftet med försöket (enligt artikel 5…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • 2013
  • 1-100 st
 28. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Spraket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • 2013
  • Primater
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
 29. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Det betyder att om vi kan…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Övriga gnagare
  • 501-1000 st
  • Alzheimers
  • Cancer