Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Rubrik

Totalt 319 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Antal djur
Sjukdomar och kroppssystem
Svårhetsgrad
Utvärdering i efterhand
 1. Bilaga 1 - MaiURubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Modulering av stressfaktorer och bullerskada i hörselsystemet Sökord (key words, max 5 j Hörsel, möss, bullertrauma, stress Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • ­
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
 2. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Biotillgänglighet av läkemedelskandidater för behandling vid neurodegenerativa sjukdomar Sökord (key words, max 5 Antikroppar, farmakokinetik, neurodegenerativa sjukdomar…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Farmakokinetik
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 3. Bilaga 1 - MaiiiRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Funktionella konsekvenser av dygnsrytmens effekt på hörselsystemet både under utveckling och i det vuxna hörselsystemet Sökord (key words, max 5 l Hörsel, möss…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • ­
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
 4. Bilaga 1 - Ma IIlRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel framställning av reagens för D-antigen ELISA-analysmetod Sökord (key words, max 5) l Reagens, IPV, D-antigen, ELISA Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
 5. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Att studera fodermältningsprocessen hos mjölkkor for minskad miljöpåverkan Försökets varaktighet 12013-2016 Sökord (nyckelord, max 5) foder, våmm…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 1-100 st
  • Mag/Tarm
 6. Studier av nervcellers funktion

  Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l studier av nervcellers funktion Sökord (key w ords, max 5 l nervcell , impulser, hjärna, epilepsi Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) l…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Epilepsi
  • Nervsystem
 7. Bilaga 1 - Måll/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Tillägg till godkänd ansökan "Neuronal feedbackkontroll av visuell uppmärksamhet" Sökord (key words, max 5 l Hjärna, Uppmärksamhetsstörning, Syftet med försöket (enligt…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Hjärt/Kärl
  • Stamceller
 8. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel IUtvecklingsneurotoxikologiska effekter av joniserande strålning, enskilt och i kombination med miljögifter och läkemedel… Sökord (key words, max 5 l Neonatal, neurotoxikoloi…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd;07. Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Nervsystem
  • Toxicitet
 9. Syftet för försöket( enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) Majoriteten av alla kvinnor i övergångsåldern drabbas av klimakteriebesvär i form av plötsligt påkommens svettning och värmekänsla (svettningar och värmevallningar eller så kallade flusher…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
 10. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Immunologisk reaklivitet i tarmen hos friska hästar och hos hästar med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom Sökord (key words, max 5 Tarminflammation, häst, immunologi…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hästar, åsnor och korsningar
  • 1-100 st
  • Immunsystem
  • Mag/Tarm
 11. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel schmallenberg vims dynamics and impact -a one-off research opportunity between the fust and seeond epidemi c Sökord (Key Words, max 5) schmallenbergvims, vectorbome disease…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Får
  • Nötkreatur
  • 5001-10000 st
 12. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Tiaminhalten hos ejderungar och betydelsen av timainbrist för dessa… Sökord (key words, max 5 sernateria mollissirna tiami Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;06. Forskning som syftar till artskydd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fåglar
  • 1-100 st
 13. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Utvärdering av alternativa foderråvaror för odlad fisk - effekter på ämnesomsättning och djurvälfärd Sökord (key words, max 5 Kanylering, fi skfoder, röding, regnbåge…

  • Syfte: 04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd;05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
  • Metabolism (ämnesomsättning)
 14. Hur styr hjärnans astrocyter andningen?

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Titel l Hur styr hjärnans astrocyter andningen… Försökets varaktighet Avel av helt friska djur kommer att ske… Alla försök utförs efter att djuren avlivats… Sökord (nyckelord, max 5) Andning, astrocyter…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Lungor/Luftvägar
  • Nervsystem
 15. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel j Metamorfosförändringar hos grodyngel som bioindikator Sökord (key words, max 5 grodyngel, sköldkörtel, hormonstörning, kemikalier, kontaminering Syftet med försöket…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd;08. Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Rana (Vanlig groda och leopardgroda)
  • 501-1000 st
  • Hormonsystem
  • Toxicitet
 16. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel j Påverkar bisfenol A (BPA) utvecklingen av skelett och fettväv efter exponering under fosterstadiet och digivning… Sökord (key words, max 5 BPA, benvävnad, fettvävnad…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • Skelett/Muskler
 17. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Reglering av immunsvaret med hjälp av antikroppar… Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) JlgE allergi aulaimmunitet immunreglering komplement Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1-100 st
  • Astma/Allergi
  • Immunsystem
 18. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Beredskapsdiagnostik-detektion av högriskklassade bakterier i livsmedels-, miljö-och vävnadsprover Sökord (key words, max 5 Beredskapsdiagnostik, detektion , bakterier…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 1-100 st
  • Infektion
 19. Stamceller för behandling av diabetes

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför va ra lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Stamceller
  • Transplantation
 20. 'i' M o N ;! o > ..., rJ) Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel ring samt borttagning av tandköttsi Sökord (key words, max 5 hund, tandsten, parodontit, Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Infektion
 21. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Kartläggning av proteiner som produceras efter traumatisk hjärnskada i mus och råtta med mikrodialys… Sökord (key words, max 5 Traumatisk hjärnskada, proteiner, råtta, mus…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Nervsystem
 22. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel MikroPET, autoradiografi och farmakologisk utvärdering efter traumatisk hjärnskada för kartläggning av oxidativ metabolism och u re lerin av BACE-1 enz me efter traumatisk…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd;05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • ­
  • Alzheimers
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • Nervsystem
 23. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Titel Proteinet S 1 008s roll som biomarkör vid sekundära insulter efter traumatisk hjärnskada Försökets varaktighet l Fram till och med 2015-08-01 Sökord (nyckelord, max 5) 8 iomarkörer, traumatisk…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Nervsystem
 24. Bilaga l-Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Utgör Thrombospondin-4 ett skydd vid mekanisk belastning av glatt muskel… max 5) Thbs4, A TF6, HspaS, Sdf211 , "unfo;Ided protein response" Syftet med försöket (enligt artikel…

  • Syfte: 03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
 25. ) ) Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning PEEK (poly-ether-ether-ketone) implantat med eller utan ytmodifiering avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, PEEK…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 26. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning av titanimplantat med eller utan ytmodifiering avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, titan, bioaktiva ytor Syftet med…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 27. ) Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Undersökning av resorberbara implantat avsedda för hårdvävnad/ben… Sökord (key words, max 5 Benbildning, implantat, resorberbart material, bioaktiva ytor Syftet med…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 28. Bilaga l-Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Tritrichomonas foetus hos katt -provtagning och smittöverföring Sökord (Key Words, max 5) Tritrichomonas, katt Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0/63/EU…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Katt
  • ­
  • Infektion
 29. s·ilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Geners betydelse for rörelsemönster hos hund Sökord (Key Words, max 5) hund, passgång, genvariation, gångart, ryggmärg Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 30. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Prospektiv immunologisk studie hos hundar med risk att spontant utveckla Addisons sjukdom Sökord (Key Words, max 5) Addisons sjukdom, primär binjurebarksinsufficiens…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 501-1000 st
  • Hormonsystem
  • Immunsystem
 31. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Provtagning från benmärg och konventionellt tagna blodprover vid "blodförgiftning" på sövd gris Sökord (Key Words, max 5) Pig, sepsis, intraosseous, bacteriological culture…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Gris
  • 1-100 st
  • Infektion
  • Skelett/Muskler
 32. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel My ko bakterie infektioner hos akvariefisk i svenska zooaffårer och grossisthandel Sökord (Key Words, max 5) akvariefisk, diagnostik, mykobakterier, zooaffårer…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 501-1000 st
  • Infektion
 33. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Stimulering av läkning av stora traumatiska bendefekter genom lokal tillfdrsel av läkningsstimulerande substanser Sökord (Key Words, max 5) bendefekter, råtta, benbildande…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Skelett/Muskler
 34. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Glutamattransportören SLCZ1 och dess effekt på glukos-och insulinnivåer i mus Sökord (key words, max 5 Glukosbelastningstest, Cre/lox system, fetma, mus…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Diabetes/Insulin
  • Fetma
 35. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel En öppen, klinisk, oblindad, dose-finding studie för att fastställa en högsta tolererad dos av en ny formulering Sökord (Key Words, max 5) Hund, Tumörer, Doxorubicin, Dos…

  • Syfte: 05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • 1-100 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 36. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Utveckling av ett cancervaccin som riktar sig mot tumörkärl Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Cancer, tumör, metastaser , bl o d kärl , vaccin Försökets syfte (enligt 3 kap…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar;05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
  • Vaccin
 37. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l PET/SPECT/CT och (JCT utvärdering av läkningsstimulerande material i en kritisk lårbensdefekt, för benläkning i råtta… Försökets varaktighet 13 år för själva studien råttor följs upp till 12…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
 38. Bilaga 1 -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Spridning av skadliga proteinaggregat vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom… Sökord (key words, max 5 j Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, möss, astrocyter, nervceller…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Alzheimers
  • Nervsystem
  • Parkinsons
 39. ~ o N ;:! o > ..., U) Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: 04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
 40. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • ­
  • Infektion
  • Inflammation
  • Urinvägar/Fortplantning
 41. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Förbättring av smärtlindring och förvaring av kaniner i ortopedisk forskning, samt utvärdering av nya material och substanser för benläknio… Försökets varaktighet l Kaninerna genomgår en operation…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar;04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Kanin
  • 1-100 st
  • Skelett/Muskler
  • Smärta
 42. Inventering av fiskyngel

  Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: 04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd;08. Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • ­
 43. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Idag är även GPCRer är en…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
 44. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Vilken roll har mastceller och mastcellsproteaser vid utveckling av eksem (atopisk dermatit) i en musmodell Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Atopisk dermatit, mastceller…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Inflammation
 45. Mekanismer som reglerar kärlnybildnig

  Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel rekanismer som reglerar kärlnybildnig Sökord (key words, max 5 färlnybildning, cancer, sårläkning Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU) Syftet är att…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • ­
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 46. ~ o N ;:! c > ..., Vl Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel ekanismer för uppkomst och metoder att behandla leverfibros och levercancer… Sökord (key words, max 5 ancer, fibros, kärlnybildning, koagulation Syftet…

  • Syfte: 02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • ­
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 47. l ' Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l studier av blodplättarnas roll för bildning av funktionella blodkärl i tumörer Försökets varaktighet 5 år Sökord (nyckelord, max 5) l Blodplättar, PDGF-B, pericyter, blodkärl, tumör Försökets…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
  • Hjärt/Kärl
 48. Bilaga·1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel l En roll för m…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
 49. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Mast celler är en typ av…

  • Syfte: ​01. Grundforskning​;02. Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Hjärt/Kärl