Ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

Ett större och allvarligt utbrott med EHV-1 med feber och/eller nervsjukdom med smittspridning bland tävlingshästar konstaterades på en stor hopptävling som pågick under februari 2021 i Spanien.

Fall av EHV-1 med och utan koppling till utbrotten i Spanien har konstaterades i ett flertal länder inklusive Sverige under första kvartalet 2021. I Sverige gällde den kopplingen enbart friska hästar som provtagits i karantän efter hemkomst till Sverige

Internationella och nationella hästtävlingar har återupptagits sedan 12 april och det har varit lugnt på smittfronten även i samband med tävlingar. Därför bedöms smittläget vara normalt igen.

Anmälningsplikt för ekvint herpesvirus

Herpesviruset EHV-1, även kallat abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen. Det kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också. Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen.

Vi påminner om följande krav:

  • En veterinär som misstänker den centralnervösa formen av ekvint herpesvirus (EHV-1) på grund av kliniska symptom ska anmäla misstanken till länsveterinär.
  • Ett laboratorium som påvisar EHV-1 vid analys av prov från en häst ska anmäla fallet till Jordbruksverket. Om en veterinär har skickat provet till ett laboratorium i ett annat land så är det i stället veterinären som ska anmäla fallet till Jordbruksverket.

Så minskar du risken för smittspridning

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har rekommendationer om hur man ska minska risken för smittspridning.

Senast uppdaterad: 2021-06-22