Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) är en virussjukdom som kan drabba regnbåge och lax. Sjukdomen har under försommaren konstaterats på vattenbruksanläggningar i bland annat Danmark och på Åland. Det är i dagsläget inte lämpligt att ta in rom, levande eller färsk fisk från Danmark.

IHN konstaterad på odlad regnbåge i Europa

Genom smittspårning har IHN konstaterats på flera anläggningar i Danmark, en i Finland och en i Tyskland. Fisk från de drabbade anläggningarna i Danmark har under 2021 sålts till flera länder i Europa. Bland annat har Nederländerna, Österrike, Italien och Luxemburg identifierats som mottagare av fisk. Smittspårning fortsätter och anläggningar som tagit emot eller skickat rom, levande eller färsk fisk till eller från de drabbande anläggningarna kommer att kontrolleras för sjukdomen.

Restriktioner

Vi uppmanar till extra försiktighet om du tar in fisk från andra länder till Sverige. Du får endast ta in fisk till Sverige från länder eller zoner som också har fristatus för IHN (och andra sjukdomar vi har fristatus för).

Just nu är Danmarks hälsostatus avseende IHN oklart och runt de drabbade anläggningarna har det upprättats restriktionsområden. Det är därför inte lämpligt att ta in rom, levande eller färsk fisk från Danmark innan smittspårning är klar och det är klarlagt var smittan finns.

Viktiga förebyggande åtgärder

Kontrollera alltid hälsostatusen på anläggningen du tänker köpa fisk från. Det är lättare att vara proaktiv och stoppa smittan från att komma in på en anläggning än att bekämpa den genom avlivning och sanering efter att den introducerats.

Om du har köpt in fisk från någon anläggning i Danmark under 2021 ska du vara extra uppmärksam på tecken på sjukdom. Kontakta veterinär om fisken uppvisar tecken på sjukdom. Det krävs ett snabbt agerande om smittan dyker upp i en anläggning för att kunna bromsa smittspridning och bli av med smittan.

Skulle sjukdomen introduceras till vilda fiskar är möjligheten att utrota den obefintlig och konsekvenserna på våra vilda fiskbestånd kan bli allvarliga.

Om sjukdomen

IHN är en sjukdom som kan leda till hög dödlighet och drabbar till exempel lax, regnbåge och röding. Andra arter kan också vara smittbärare av viruset. Det är oftast liten fisk som blir sjuk av IHN men större fisk kan bära smittan utan synliga symptom.

Vi har aldrig haft några fall i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-12-01