Logotyp Jordbruksverket

Nationell beredskapsplan för allvarliga smittsamma djursjukdomar (BAS)

Många aktörer behöver samverka för att kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar. Nationella beredskapsplanen beskriver vad som behöver göras, vilka myndigheter och organisationer som deltar och ansvar och roller. Planen kallades tidigare Epizootihandboken eller Nationell beredskapsplan för epizootier.

Beredskapsplanen finns inte längre tillgänglig på vår webbplats.

Vi håller för närvarande på att se över innehållet utifrån EU:s djurhälso­förordning. Vår förhoppning är att kunna publicera den under första halvan av 2023.

Vid frågor, eller om du vill ta del av nuvarande beredskapsplan, är du välkommen att höra av dig till beredskapsenheten.