Logotyp Jordbruksverket

Sveriges och EU:s författningar om foder

Det finns gemensamma regler inom EU som berör foderområdet. De svenska bestämmelserna kompletterar EU:s regler.

Jordbruksverkets föreskrifter

Söker efter 2018:33

Söker efter 2006:84

Söker efter 2007:21

Söker efter 2019:75

EU:s förordningar

Här har vi samlat länkar till de konsoliderade de EU-förordningar som berör foder (eur-lex.europa.eu). Konsolidering innebär att man har samlat ihop alla ändringar i förordningen till ett dokument där du kan se hur lagen ser ut just nu.

Fodertillsatser

Hygien

Läkemedel i foder

Offentlig kontroll och importkontroll

Importkontroll av vegetabilier