Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ta in hundsperma till Sverige

Hitta på sidan

När du ska ta in hundsperma till Sverige finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på från vilket land du ska ta in sperman ifrån.

Nya regler för införsel av hundsperma

Den 21 april började nya regler gälla för att ta in hundsperma från andra EU-länder och från länder utanför EU.

De nya reglerna innebär bland annat att

 • anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras behöver registreras hos den behöriga myndigheten i ursprungslandet
 • hunden som sperman samlas ifrån ska vara märkt och vaccinerad mot rabies
 • donatordjuren behöver komma från en anläggning där infektion med rabiesvirus inte har bekräftats under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman
 • donatorhunden får inte ha använts för naturlig avel under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman och under samlingsperioden
 • sändningen med avelsmaterialet behöver åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär.

Dessa regler behöver dock först tillämpas när de nya hälsointygen finns tillgängliga i det elektroniska systemet TRACES i mitten av oktober. För införsel av sperma från ett land utanför EU börjar de nya reglerna gälla från och med den 15 januari 2022.

Vi kommer uppdatera vår webbplats med de nya reglerna när de behöver tillämpas.

Sperma från EU-länder, Norge, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller Schweiz

När du tar in sperma från EU-länder, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller Schweiz ska det finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälsointyget ska visas upp för den veterinär som utför inseminationen.

Hälsointyget ska utfärdas av en behörig veterinär i landet som det kommer ifrån i samband med spermasamlingen. Intyget ska vara skrivet på engelska och innehålla de här uppgifterna:

 • hanhundens id-nummer
 • bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället
 • bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens identitetsuppgifter.

Hälsointyg krävs inte från Norge.

Har sperman samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till ett annat EU-land innan du tar in den i Sverige? Då måste du ha ett införseltillstånd. Läs mer om det under rubriken Sperma från övriga länder utanför EU.

Sperma från övriga länder utanför EU

För att få ta in sperma från övriga länder utanför EU behövs det här:

 • införseltillstånd
 • hälsointyg
 • föranmälan om införsel samt kontroll vid en gränskontrollstation.

Det är bara tillåtet att föra in hundsperma från vissa länder

Det är bara tillåtet att föra in hundsperma från länder som är listade för införsel av hundsperma. Då en sådan lista inte finns får Jordbruksverket besluta från vilka länder det är tillåtet att föra in hundsperma från.

Har du frågor om vilka länder du får föra in hundsperma från, kontakta smittbekämpningsenheten via e-post.

Du måste ansöka om tillstånd för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du först ansöka om tillstånd för införsel hos Jordbruksverket. Du ansöker om införseltillstånd via vår e-tjänst.

Observera att hanen måste vara identitetsmärkt redan vid spermasamling och vaccination, samt att du ska ange id-numret i ansökan.

Tillståndet gäller för ett obegränsat antal införseltillfällen under ett år. Du kan ansöka för sperma från flera hanar som du sedan för in vid olika tillfällen under den period tillståndet är giltigt.

Det kan ta upp till 30 dagar att handlägga din ansökan innan tillståndet är klart.

Hälsointyg

Hunden behöver vara vaccinerad mot rabies och märkt med ett chip eller en klar läslig tatuering som har utförts innan den 3 juli 2011. Hanen ska veterinärundersökas i samband med spermasamlingen. Veterinären utfärdar sedan ett intyg över hälsoundersökningen samt att djuret är märkt och vaccinerat mot rabies. Detta intyg behöver tillsammans med sperman lämnas till en officiell veterinär så att den kan utfärda det officiella hälsointyget.

En officiell veterinär behöver utfärda ett hälsointyg som ska följa med sperman i original och visas vid gränsen till gränskontrollveterinären.

Hälsointyget behöver följa en viss förlaga och ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress till ursprungsanläggningen för sperman.
 • Namn och adress till destinationsanläggningen eller destinationen.
 • En beskrivning av avelsmaterialet.
 • Antal eller volym av avelsmaterialet.
 • Uppgifter om hanhundens id-nummer och förseglingsnumret av transportbehållaren för sperman.
 • Bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället.
 • Uppgift om att sperman är avsedd att användas för artificiell reproduktion.
 • Bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens id-nummer samt datum för spermasamlingen.

Hälsointyget ska kompletteras med en kopia av intyget om märkning och vaccination som den förordnade veterinären har utfärdat.

Rekommendation om vaccination mot leptospiros eller provtagning för leptospiros

Du som importerar sperma bör ställa krav på att hanhunden är vaccinerad mot leptospiros eftersom det finns en risk för smittöverföring av leptospira från sperma. För att hunden ha skydd mot leptospiros när den lämnar sperma måste den ha blivit vaccinerad minst 14 dagar innan sperman lämnas samt inom ett år före spermasamlingen.

Om hanhunden inte hinner bli vaccinerad kan du istället ta ett blodprov för att kontrollera att den inte är smittad av leptospiros.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara importera hundsperma från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen genom att fylla i den relevanta delen i hälsodokumentet CHED (Common Health Entry Document) och ange de uppgifter som krävs för omedelbar och fullständig identifiering av sändningen och dess destination. Detta görs via systemet TRACES (Trade Control and Expert System).

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online