Nya regler för katter

Hitta på sidan

EU:s nya djurhälsoförordning började gälla den 21 april. Det innebär att det finns nya regler inom flera områden för dig som har katt. Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Här kan du se en sammanfattning av de nya reglerna. Klicka på länkarna för att läsa om detaljerna.

Registrera anläggning

 • Du som håller katter i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren.

Ta in katter till Sverige

 • För dig som reser tillsammans med din egen katt och den inte ska byta ägare så är det inga ändringar.
 • En katt som resa till Sverige ska vara märkt med ett godkänt chip om den ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 katter.
 • När du ska ta över en katt från en annan ägare i ett annat land ska det från oktober framgå av hälsointyget från Traces att katten kommer från en registrerad anläggning och har transporterats av en registrerad transportör.
 • Det avsändande landet kan ställa krav på att djuret ska till en registrerad anläggning för att de ska släppa iväg det och att djuret ska transporteras av en registrerad transportör.
 • Hälsoundersökningen som ska ske inom 48 timmar före avresan till Sverige ska nu göras av en officiell veterinär.

Föra ut katter från Sverige

 • För dig som reser tillsammans med din egen katt och den inte ska byta ägare så blir det inga ändringar.
 • En katt som ska resa till ett annat EU-land ska vara märkt med ett godkänt chip om den ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 katter.
 • Om du ska föra ut en katt som ska byta ägare i ett annat land ska anläggningen som du flyttar katten från vara registrerad hos oss och den som transporterar katten ska vara registrerad som transportör.

Djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

 • Du ska minimera risken för att sjukdomar sprids.
 • Du som har en kommersiell verksamhet och ansvarar för katter på till exempel ett dagis ska arbeta förebyggande för att minska risken för sjukdomar.

Avel

 • Du som har en anläggning med sperma, ägg eller embryon ska registrera anläggningen.

Senast uppdaterad: