Logotyp Jordbruksverket

Mått i stall och andra byggnader för hästar

Måtten är minsta tillåtna mått för normalt utformad inredning. Det är oftast bättre att ha större mått än dessa minimimått.

Mått för boxar

Mått för box för individuell uppstallning
Hästens mankhöjdBoxens area¹Boxens bredd
< 0,85 meter3 kvadratmeter1,5 meter
0,86–1,07 meter4 kvadratmeter1,6 meter
1,08–1,30 meter5 kvadratmeter1,9 meter
1,31–1,40 meter6 kvadratmeter2,1 meter
1,41–1,48 meter7 kvadratmeter2,2 meter
1,49–1,60 meter8 kvadratmeter2,35 meter
1,61–1,70 meter9 kvadratmeter2,5 meter
1,71–1,80 meter10 kvadratmeter2,7 meter
1,81–1,90 meter11 kvadratmeter2,8 meter
> 1,90 meter13 kvadratmeter3 meter

¹ Vid inhysning av hästar i permanenta eller tillfälliga stallar under högst 5 dygn får arean minskas till 85 procent av måtten i tabellen. Om syftet är att en häst ska stanna på platsen mer än 5 dygn ska utrymmeskraven vara uppfyllda från första dagen.

Mått för fölningsbox
och box för uppstallning av sto med föl

Stoets mankhöjd

Boxens area¹

Boxens bredd

< 0,85 meter

3,5 kvadratmeter

1,6 meter

0,86–1,07 meter

4,5 kvadratmeter

1,9 meter

1,08–1,30 meter

6,5 kvadratmeter

2,3 meter

1,31–1,40 meter

7,5 kvadratmeter

2,5 meter

1,41–1,48 meter

8,5 kvadratmeter

2,6 meter

1,49–1,60 meter

10 kvadratmeter

2,8 meter

1,61–1,70 meter

11 kvadratmeter

3 meter

1,71–1,80 meter

13 kvadratmeter

3,2 meter

1,81–1,90 meter

14 kvadratmeter

3,4 meter

> 1,90 meter

16 kvadratmeter

3,7 meter

Sto med föl får hållas tillsammans i fölningsboxen eller boxen för uppstallning av sto med föl till och med fölets sjätte månad. Därefter, i de fall de hålls i samma box, ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.

Mått för gruppboxar

Utrymme per häst i gruppbox


Boxstorlek

Vuxna hästar

100 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Sto med föl

100 % av arean för fölningsbox

Unghästar 12–24 månader

75 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Unghästar 5–12 månader

50 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Mått för ligghallar

Ligghallar ska vara utformade och placerade så att

  • alla hästar i en grupp kan ha tillgång till utrymmet samtidigt
  • hästarna inte undviker att använda ligghallen
  • hästarna får skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggyta.

När hästar hålls i ligghall utan utfodring i ligghallen får den tillgängliga torra liggytan minskas till 80 procent av arean i gruppbox.

Om hästarna utfodras lösgående inne i ligghallen ska den torra tillgängliga liggytan motsvara utrymmeskravet för gruppbox.

Mått för spiltor

Mått för uppstallningsspiltor
Hästens mankhöjdSpiltans längdSpiltans breddSkilje­väggens höjd
exklusive galler
< 0,85 meter1,5 meter1 meter0,8 meter
0,86–1,07 meter1,8 meter1,15 meter0,95 meter
1,08–1,30 meter2,15 meter1,4 meter1,15 meter
1,31–1,40 meter2,35 meter1,5 meter1,25 meter
1,41–1,48 meter2,45 meter1,6 meter1,3 meter
1,49–1,60 meter2,65 meter1,75 meter1,4 meter
1,61–1,70 meter2,85 meter1,85 meter1,5 meter
> 1,70 meter3 meter2 meter1,6 meter

Observera att det inte är tillåtet att bygga nya uppstallningsspiltor.

Mått för ätspiltor
Hästens mankhöjdSpiltans längdSpiltans bredd
< 0,85 meter1,4 meter0,5 meter
0,86–1,07 meter1,75 meter0,5 meter
1,08–1,30 meter2,1 meter0,55 meter
1,31–1,40 meter2,3 meter0,6 meter
1,41–1,48 meter2,4 meter0,65 meter
1,49–1,60 meter2,6 meter0,7 meter
1,61–1,70 meter2,75 meter0,75 meter
> 1,70 meter2,9 meter0,8 meter

Lägsta takhöjd

Vilken takhöjd du minst behöver ha i ditt stall eller ligghall beror på hur hög din häst är. Du räknar ut vilken takhöjd som du allra minst behöver ha genom att multiplicera mankhöjden med 1,5. Om du bara har små hästar så behöver du dock tänka på att takhöjden inte får vara så låg att det finns risk att det blir svårt att sköta om hästen eller vistas i stallet.

Eftersom takhöjden mäts från den nivå hästen står är det viktigt att du tar hänsyn till ströbäddens höjd när du planerar ditt stall. Takhöjden mäts från den nivå hästen står på till takkonstruktionens eller annan byggnadsdetaljs lägsta nivå. Takkonstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanför väggen i boxen eller spiltan ska inte räknas in i takhöjden.

Exempel på beräkning av minsta takhöjd i ett stall

Hästens mankhöjd x 1,5

Lägsta tillåtna takhöjd

1,50 meter x 1,5

2,25 meter

1,60 meter x 1,5

2,40 meter

1,70 meter x 1,5

2,55 meter

Stallgångar och dörrar

Det finns inte några minimimått för stallgångar eller stalldörrar. Både gångar och dörrar ska dock vara så pass breda och utformade så att hästarna kan passera på ett lugnt och säkert sätt. Stalldörrar och stallgångar ska också vara fria från föremål som hästarna kan skada sig på.

Författningar

Söker efter 2019:17