18 November 2020

Bok om hur genteknologi kan användas för att bevara och nyttja husdjursgenetisk variation

Vill du veta mer om olika verktyg för att bevara och nyttja husdjursgenetisk variation genom genteknik? Då kan du beställa boken Genomic management of animal genetic diversity.

Om boken

Boken Genomic management of animal genetic diversity beskriver ett antal olika verktyg för genteknik, som kan användas för bevarande och nyttjande av husdjursgenetisk variation. Boken redogör bland annat för hur genteknologi kan användas för att definiera raser och för att mäta variation mellan individer och raser. Den är utgiven av Wageningen Academic Publishers, med stöd av NordGen och European Regional Focal Point.

Beställ boken

Senast uppdaterad: