18 November 2020

Gamla danska husdjursrasers genom – rasernas ursprung och släktskap

Århus universitet har släppt en rapport om danska lantrasers genetiska variation och deras ursprung samt släktskap med andra husdjursraser runt om i världen.

Om rapporten

I en rapport från Århus universitet har man använt sig av modern teknik för att få en bättre förståelse för danska lantrasers genetiska variation och deras ursprung samt släktskap med andra husdjursraser runt om i världen. Resultaten visar bland annat variation som tidigare var okänd och att det för vissa raser inte finns problem med inavel, som man tidigare trott.

Läs rapporten

Senast uppdaterad: