18 November 2020

Genetisk mångfald hos tamfår – mer kunskap på gennivå om svenska lantrasfår

Christina Marie Rochus, SLU, har skrivit en avhandling om svenska lantrasfår och franska fårraser.

I en avhandling från SLU presenterar Christina Marie Rochus sin forskning om svenska lantrasfår och franska fårraser. Enligt författaren är syftet med studien att studera genetisk mångfald i svenska och franska fårraser med hjälp av genetiska markörer.

Läs avhandlingen

Senast uppdaterad: