18 November 2020

Lägesrapport om världens biodiversitet för jordbruk och livsmedel

Under 2019 släppte FAO en lägesrapport från kommissionen för genetiska resurser om tillståndet för världens biodiversitet för jordbruk och livsmedel. 

Om rapporten

I februari 2019 släppte FAO en lägesrapport från kommissionen för genetiska resurser, som visar på tillståndet för världens biodiversitet för jordbruk och livsmedel.

Rapporten pekar bland annat på att av de 6 000 växtsorter som kan användas för livsmedel, står endast 9 procent för 66 procent av den totala produktionen. Av 7 745 husdjursraser hotas 26 procent av utrotning och 33 procent av fiskebestånden uppskattas vara överfiskade.

Läs en kortversion av rapporten

Senast uppdaterad: