18 November 2020

Metod för att bedöma riskstatus hos husdjursraser

I en fransk studie har man testat en metod för att bedöma till vilken grad en ras hotas av utrotning. Metoden testades på 178 lokala franska raser av 10 olika djurslag.

Om studien

I en studie som genomförts i Frankrike har man testat en metod för att bedöma till vilken grad en ras hotas av utrotning. Metoden involverar sex olika indikatorer, såsom antal hondjur i avel, andel inkorsning och måttet på den effektiva populationsstorleken.

I studien tillämpade man metoden på 178 olika lokala franska raser tillhörande 10 olika djurslag och kunde konstatera att en stor andel av de lokala raserna är hotade.

Läs mer om studien

Senast uppdaterad: