18 November 2020

Rödkullan i nutid mot framtid

Rapport från Hushållningssällskapet om var rasen rödkulla befinner sig idag med hänsyn till produktionsegenskaper och andra rasspecifika karaktärsdrag.

Om rapporten

Rödkullan i nutid mot framtid är en rapport som syftar till att tydliggöra var rasen rödkulla befinner sig idag med hänsyn till produktionsegenskaper och andra rasspecifika karaktärsdrag. Rapporten kan användas som underlag i diskussioner om avelsmål och ger även förslag på åtgärder för ett hållbart bevarande. Rapporten är framtagen på uppdrag av Hushållningssällskapet Dalarna – Gävleborg.

Läs rapporten

Senast uppdaterad: