18 November 2020

SLU har tagit fram ett avelsprogram för regnbåge (odlad fisk)

SLU har lämnat sin slutrapport för uppdraget att vidareutveckla och fortsätta avelsarbetet på regnbåge (odlad fisk). Uppdraget var en åtgärd inom livsmedelsstrategin.

Om SLU:s uppdrag

SLU har haft i uppdrag att vidareutveckla och fortsätta avelsarbetet på regnbåge (odlad fisk) för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. Det är en åtgärd inom livsmedelsstrategin, som ska bidra till att stärka det svenska vattenbruket. Slutrapporten lämnades till den förra regeringen i februari 2020.

SLU har många års erfarenhet av avelsarbete på odlad fisk, först röding och nu även regnbåge. Arbetet bedrivs i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr AB. Målsättningen är att driva avelsprogram för regnbåge och röding avsett för det svenska vattenbrukets odling av matfisk. Avelsprogrammet är i första hand familjebaserat med kända släktskapsförhållanden för hela beståndet.

Avelsprogrammet får en sådan styrka och uthållighet att det kan konkurrera med våra grannländers regnbågsavel. För att minska risken att odlad fisk påverkar vilda fiskbestånd genetiskt kan fiskarna göras sterila. Framsteg görs både inom avelsteknik och genom ökat samarbete med näringen.

Läs mer om uppdraget

Senast uppdaterad: