18 November 2020

Vägar framåt – en behovs­kartläggning av fäbodbruket i Sverige

Vad behöver det svenska fäbodbruket för att kunna utvecklas? Det har Jordbruksverket kartlagt i en rapport.

I början av 2018 släppte Jordbruksverket en rapport som kartlägger behoven hos det svenska fäbodbruket. I rapporten finns även förslag på handlingsplaner för att ta itu med de största identifierade utmaningarna.

Läs mer om kartläggningen

Senast uppdaterad: