19 November 2020

Mer material till Jordbruksverkets frysta genbank för hotade raser

Jordbruksverket har finansierat spermasamling av två nordsvenska hingstar och en ardennerhingst. Nästa planerade spermasamling blir av tjurar.

Under 2019 genomfördes spermasamling av två nordsvenska hingstar och en ardennerhingst. Kerstin Darenius på Caballa genomförde samlingen, som finansierades av Jordbruksverket. Från början skulle två ardennerhingstar samlas, men endast sperma från en av hingstarna tålde att frysas.

Nästa gång som samling genomförs kommer ett annat djurslag att bli aktuellt. Enligt Jordbruksverkets fleråriga plan för spermasamling är det då tjurarnas tur. När det blir är dock ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad: