19 November 2020

Statistik över svenska husdjursraser

Se statistik över hur många djur som finns inom de svenska husdjursraserna.

Nu finns en lista med våra svenska husdjursraser och hur många djur som finns inom varje ras.

Statistiken är hämtad från FAO:s databas DAD-IS, som regelbundet uppdateras med hjälp av siffror från avelsorganisationer och föreningar. Endast de arter som är listade i databasen står i tabellen, vilket innebär att hund och bi inte finns med. I databasen kan du läsa mer om varje ras och även söka på raser i andra länder.

Senast uppdaterad: