12 Maj 2021

Mjölk från lantraser till produktion av livsmedelskomponenter med hälsofrämjande egenskaper

Ny, unik studie visar på potential i att använda mjölk från lantraser till produktion av livsmedelskomponenter med hälsofrämjande egenskaper

En nyligen publicerad vetenskaplig studie har för första gången någonsin undersökt oligosackarider i mjölk från nordeuropeiska lantraser. Mjölkoligosackarider är av särskilt intresse på grund av dess bioaktiva och hälsofrämjande egenskaper. De goda resultatet från studien kan leda till nya kommersiella användningsområden för mjölk från de nordiska lantraserna. Det kan betyda mycket för att främja ett hållbart nyttjande av lantraserna som i många fall riskerar att dö ut.

Du kan läsa mer om studien på Nordgens webbplats.

Senast uppdaterad: