Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för god­kännande av anläggning

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för godkännande av kläckerier och anläggningar som håller fjäderfän. För dig som håller fjäderfän innebär reglerna bland annat att fjäderfäanläggningar och kläckerier som flyttar fjäderfän eller kläckägg till en annan medlemsstat måste vara en godkänd anläggning.

Enligt den nya djurhälsoförordningen (AHL) omfattas dessa typer av anläggningar av kravet på godkännande:

  • kläckerier där kläckägg eller fjäderfän flyttas till en annan medlemsstat
  • fjäderfäanläggningar där kläckägg eller fjäderfän som inte är avsedda för slakt flyttas till en annan medlemsstat
  • anläggningar för uppsamling av fjäderfän, från vilka djuren flyttas till en annan medlemsstat eller vilka tar emot djur från en annan medlemsstat.

Dessa typer av anläggningar omfattas inte av kravet på godkännande enligt den nya djurhälsoförordningen (AHL):

  • kläckerier med fåglar i fångenskap.

Eventuellt kommer fler anläggningar att undantas, men det är inte beslutat ännu.

Efter den 21 april 2021 kommer även anläggningar som flyttar bruksfjäderfän för vidmakthållande av stammen av fjädervilt till en annan medlemsstat att omfattas av kravet på godkännande. Före den 21 april 2021 är dessa anläggningar undantagna från kravet på godkännande enligt Rådets direktiv 2009/158/EG.

Hönshälsokontrollprogrammet

Fjäderfäanläggningar och kläckerier som är godkända enligt hönshälsokontrollprogrammet innan djurhälsolagstiftningen träder i kraft, fortsätter att vara godkända utifrån de nya reglerna. Du som driver en sådan anläggning behöver alltså inte ansökan om godkännande på nytt, men din anläggning omfattas av de skyldigheter som står i den nya djurhälsoförordningen.

Senast uppdaterad: 2021-02-16