Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Handel med grisar mellan länder

Hitta på sidan

När du ska handla med grisar och sperma från grisar finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Planera transporten noga

Tänk på att det kan finnas områden med restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar. Då kan det finnas särskilda regler för transporter i ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar där dina djur befinner sig eller dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Nya regler för handel med grisar mellan länder

Den 21 april 2021 började nya regler gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat det här:

 • När du tar in grisar till Sverige finns det inte längre något krav på karantän och på provtagning i karantänen. Däremot finns det bland annat ett krav på salmonellaprovtagning i det nationella kontrollprogrammet som även gäller grisar från andra länder.
 • Du ska vara registrerad för införsel minst 30 dagar innan djuren tas in till Sverige. Tidigare var det 7 dagar.
 • Du som transporterar grisar mellan länder ska vara registrerad som transportör senast den 1 oktober. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra spridning av sjukdomar.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta in grisar från andra länder

Grisar från EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Det är tillåtet att ta in grisar från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska importera grisar till Sverige. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad om import av grisar.

När du ska ta in grisar till Sverige gäller det här

 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID-märkning från det land de kommer ifrån.
 • Om grisarna kommer från ett land utanför EU ska en veterinär märka dem med svenska öronbrickor i samband med att grisarna kommer till den första svenska produktionsplatsen. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Om grisarna förs direkt till slakt inom 30 dagar från veterinärundersökningen behöver de dock inte märkas med svenska öronbrickor.
 • Importerade grisar ska rapporteras till förflyttningsregistret för grisar senast 7 dagar efter att de kommit till den första svenska produktionsplatsen.
 • Grisar som ska användas för avel eller produktion måste ha stått i samma besättning minst 30 dagar innan de förts in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det följa med ett härstamningsbevis.
 • Grisar som är avsedda för slakt måste föras direkt till ett slakteri.
 • Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Djuren ska vara undersökta av veterinär

Djur som importeras till Sverige ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån.

 • Det ska finnas ett hälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär som visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som EU slagit fast.
 • Djuren ska vara undersökta för Aujeszkys Disease (AD).
 • Innan djuren sätts in i en svensk besättning ska salmonellaprov tas, denna provtagning kan också utföras i ursprungsbesättningen eller i karantän.
 • Sverige kan även kräva att prover tas för att visa eventuell annan smitta.

Djuren måste vistas i karantän

Innan grisarna tas in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark, Finland eller Norge kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige.

Den person som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Grisar från länder utanför EU

Det är tillåtet att ta in grisar från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från. Kontakta vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som är godkända.

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska ta in får och getter till Sverige. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad om import av grisar.

När du ska ta in grisar till Sverige gäller det här

 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID-märkning från det land de kommer ifrån.
 • Om grisarna kommer från ett land utanför EU ska en veterinär märka dem med svenska öronbrickor i samband med att grisarna kommer till den första svenska produktionsplatsen. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Om grisarna förs direkt till slakt inom 30 dagar från veterinärundersökningen behöver de dock inte märkas med svenska öronbrickor.
 • Importerade grisar ska rapporteras till förflyttningsregistret för grisar senast 7 dagar efter att de kommit till den första svenska produktionsplatsen.
 • Grisar som ska användas för avel eller produktion måste ha stått i samma besättning minst 30 dagar innan de förts in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det följa med ett härstamningsbevis.
 • Grisar som är avsedda för slakt måste föras direkt till ett slakteri.
 • Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Djuren ska vara undersökta av veterinär

Djur som importeras till Sverige ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån.

 • Det ska finnas ett hälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär som visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som EU slagit fast.
 • Djuren ska vara undersökta för Aujeszkys Disease (AD).
 • Innan djuren sätts in i en svensk besättning ska salmonellaprov tas, denna provtagning kan också utföras i ursprungsbesättningen eller i karantän.
 • Sverige kan även kräva att prover tas för att visa eventuell annan smitta.

Djuren måste vistas i karantän

Innan grisarna tas in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark, Finland eller Norge kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige.

Den person som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, får bara tas in via en godkänd gränskontrollstation.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen. Det finns i dagsläget ingen gränskontrollstation i Sverige som är godkänd för att ta emot grisar. Därför måste du importera via en godkänd gränskontrollstation i annat land. Djuren kommer därefter hanteras som import från annat EU-land.

Om importen sker via ett annat EU-land ska den anmälas till den gränskontrollstation där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Föra ut grisar till andra länder

Grisar till EU-länder, Norge, Andorra och Schweiz

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska föra ut grisar från Sverige. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad om utförsel av grisar.

Det här gäller när du ska föra ut grisar till EU-länder, Norge, Andorra och Schweiz

 • Djuren måste vara märkta och förflyttningar ska registreras och rapporteras till centrala grisregistret för att de ska kunna spåras om en smittsam sjukdom bryter ut.
 • Grisar som ska användas för avel eller produktion måste ha funnits i samma besättning minst 30 dagar innan de förs ut ur Sverige.
 • För djur som ska användas för avel måste det finnas ett härstamningsbevis.
 • En officiell veterinär måste utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln.

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska föra ut djur från Sverige måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade export­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Grisar till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera grisar till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att exportera djur till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Grisar till EU-länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Ta in sperma från grisar från andra länder

Sperma från EU-länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Det är tillåtet att ta in sperma från grisar från länder inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz. Det är bara tillåtet att importera sperma från vissa länder utanför EU.

Det är tillåtet att importera sperma från länder utanför EU om landet, eller delen av landet, och seminstationen är godkända för export till EU. Utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka får inte ha förekommit i landet under de senaste tolv månaderna. Kontakta vår smittbekämpningsenhet i varje enskilt fall för att kontrollera vilka länder som är godkända och om det finns några avvikelser från författningarna.

Sperman och embryon måste ha lagrats på en godkänd seminstation eller embryosamlingslagsgrupp innan den förs in i Sverige.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e‑tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade införsel­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Tillstånd för seminverksamhet

För att få köpa sperma från andra länder måste du ha tillstånd för seminverksamhet.

Läs mer i vårt informationsblad

Sperma från länder utanför EU

Du får bara importera från länder utanför EU, förutom Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz, via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla importen till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen. Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där sändningen kommer in i EU.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e‑tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade införsel­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen vid importen. Hälsointyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i utförsellandet, inom 24 timmar före lastning. Den person som importerar sperman ska behålla hälsointyget i minst 6 månader.

Sverige accepterar bara sperma från galtstationer där samtliga galtar är negativa för Aujeszky´s sjukdom.

Även härstamningsbevis måste följa med sperman vid importen till Sverige.

Läs mer i vårt informationsblad

Föra ut sperma från grisar från andra länder

Sperma till EU-länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Om du har en EU-godkänd verksamhet får du sälja sperma från grisar till länder inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska få sälja sperma eller embryo måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade utförseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälsointyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär inom 24 timmar före lastning.

Även härstamningsbevis måste följa med försändelsen.

Läs mer i vårt informationsblad

Sperma till länder utanför EU

För att få exportera sperma och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Läs mer i vårt informationsblad

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7

Söker efter 1998:70

Söker efter 2007:1

Söker efter 1999:77

Söker efter 2007:1

Söker efter 1996:25

Söker efter 1999:134

Söker efter 2002:67

Senast uppdaterad: 2021-04-28