Logotyp Jordbruksverket

Handel med nötkreatur mellan länder

När du ska handla med nötkreatur och sperma och embryon från nötkreatur finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Planera transporten noga

Tänk på att det vid handel med vissa länder kan finnas tillfälliga eller permanenta smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte kan transportera dina djur överallt. Det kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Nya regler för handel med nötkreatur

Den 21 april börjar nya regler att gälla.

Registrering

De nya reglerna innebär att du som transporterar nötkreatur mellan länder ska vara registrerad som transportör. Du ska registrera dig senast den 1 oktober. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Registreringen för transportörer kan du redan nu göra i vår e-tjänst.

Sjukdomar

För dig som ska köpa nötkreatur från andra länder innebär de nya reglerna bland annat att kravet på karantän kommer att tas bort och kraven på provtagningar ändras. Det innebär att Sverige inte kommer fortsätta att provta för leptospiros, trichonomiasis och campylobakter. Vi kommer däremot även fortsättningsvis kunna ställa krav på vissa sjukdomar, till exempel IBR, bovin leukos (EBL), tuberkulos och brucellos liksom blåtunga och BVD förutsatt att vår ansökan om sjukdomsfrihet för de senare två sjukdomar beviljas.

Jordbruksverket har också tagit fram nya nationella föreskrifter för sjukdomen paratuberkulos om vad som ska gälla när du tar in nötkreatur till din anläggning från andra länder. Eftersom föreskrifterna om paratuberkulos ska gälla på just nationell nivå, och därmed blir ett komplement till den nya djurhälso­förordningen (AHL), måste den först bli godkänd på EU‑nivå.

I den här rutan står de nya regler som börjar gälla den 21 april. Resten av sidan innehåller regler som gäller redan nu.

Ta in nötkreatur från andra länder

Nötkreatur från EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Det är tillåtet att ta in nötkreatur från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz.

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad om införsel av nötkreatur.

När du ska ta in nötkreatur till Sverige gäller det här

 • Nötkreatur som är avsedda för slakt måste komma från länder eller besättningar som är officiellt fria från tuberkulos, leukos och brucellos.
 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID‑märkning i det land djuren kommer ifrån.
 • Vid den första svenska produktionsplatsen ska en veterinär, i samband med ankomsten, kompletterings­märka djuren med svenska öronbrickor. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Införda nötkreatur ska rapporteras till centrala nötkreaturs­registret senast sju dagar efter att djuren har märkts med svenska öronbrickor.
 • Nötkreatur som ska användas för avel eller produktion måste ha stått i samma besättning minst 30 dagar innan de förts in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det följa med ett härstamnings­bevis.
 • Nötkreatur som är avsedda för slakt ska föras direkt till ett slakteri.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Djuren ska ha nötkreaturspass

Nötkreatur som kommer från ett annat EU‑land, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz ska ha nötkreaturs­pass.

När passen har kommit till mottagar­besättningen ska du skicka dem till vår djurregister­enhet i Söderhamn.

Postadress:

Jordbruksverket
826 84 Söderhamn

Ta in djuren över en tullstation

När du tar in nötkreatur från EU‑länder, Norge, Andorra, Schweiz och Färöarna får djuren bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla importen till den aktuella tullstationen.

Djuren måste vistas i karantän

Innan nötkreaturen förs in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark, Finland eller Norge kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige.

Den som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Nötkreatur från länder utanför EU

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att ta in nötkreatur ifrån. Mejla oss för att få besked om vilka länder som är godkända.

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad om införsel av nötkreatur.

När du ska ta in nötkreatur till Sverige gäller det här

 • Nötkreatur som är avsedda för slakt måste komma från länder eller besättningar som är officiellt fria från tuberkulos, leukos och brucellos.
 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID‑märkning i det land djuren kommer ifrån.
 • Vid den första svenska produktionsplatsen ska en veterinär, i samband med ankomsten, kompletterings­märka djuren med svenska öronbrickor. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Införda nötkreatur ska rapporteras till centrala nötkreaturs­registret senast sju dagar efter att djuren har märkts med svenska öronbrickor.
 • Nötkreatur som ska användas för avel eller produktion måste ha stått i samma besättning minst 30 dagar innan de förts in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det följa med ett härstamnings­bevis.
 • Nötkreatur som är avsedda för slakt ska föras direkt till ett slakteri.

Djur som importeras till Sverige ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån.

 • Det ska finnas ett hälsointyg som visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som EU slagit fast.
 • Ursprungsbesättningen måste också ha vara fria från paratuberkulos i minst 5 år.
 • Djuren ska vara undersökta för Infektiös bovin rhinotrakeit (IBR).
 • Innan djuren sätts in i en svensk besättning ska salmonellaprov tas. Provet kan tas i ursprungs­besättningen eller i karantän.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Djuren måste vistas i karantän

Innan nötkreaturen tas in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark, Finland eller Norge kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige.

Den person som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, får bara tas in via en godkänd gränskontroll­station.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontroll­veterinären vid gränskontroll­stationen. Det finns i dagsläget ingen gränskontroll­station i Sverige som är godkänd för att ta emot nötkreatur. Därför måste du importera via en godkänd gränskontroll­station i annat land. Djuren kommer därefter hanteras som import från annat EU‑land.

Om importen sker via ett annat EU‑land ska den anmälas till den gränskontroll­station där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Kontakta tullstationen

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du dessutom anmäla införseln till tullen.

Föra ut nötkreatur till andra länder

Nötkreatur till EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

När du ska föra ut nötkreatur från Sverige till EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna gäller det här:

 • Djuren måste vara märkta och förflyttningar ska registreras och rapporteras till centrala nötkreaturs­registret för att kunna spåras om en smittsam sjukdom bryter ut.
 • Djuren måste ha nötkreaturs­pass. Vi utfärdar passen sedan du anmält att du ska ta ut djuren.

Nötkreatur som ska användas för avel eller produktion måste ha funnits i samma besättning minst 30 dagar innan de förs ut ur Sverige.

 • För djur som ska användas för avel måste det finnas ett härstamnings­bevis.
 • En officiell veterinär måste utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln.

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska föra ut djur från Sverige måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade export­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Nötkreatur till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera nötkreatur till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att exportera djur till ett annat EU‑land. Läs mer under rubriken Nötkreatur till EU‑länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Ta in sperma och embryon från nötkreatur från andra länder

Sperma och embryon från EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Det är tillåtet att köpa sperma och embryon från nötkreatur från länder inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända av EU.

Sperman och embryon måste ha lagrats på en godkänd seminstation eller embryosamlingslagsgrupp innan den importeras till Sverige.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett officiellt hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälso­intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Sverige accepterar bara sperma från tjurstationer där samtliga tjurar är negativa för sjukdomen bovin infektiös rinotrakeit (IBR).

Om du importerar sperma ska även ett härstamningsbevis följa med sperman.

Sperma och embryon från länder utanför EU

Du får bara importera sperma och embryon från länder som ligger utanför EU som är godkända för import.

När du ska importera till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz ska importen ske via en godkänd gränskontroll­station. Du ska anmäla införseln senast en arbetsdag i förväg till veterinären vid gränskontroll­stationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU‑land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontroll­station där sändningen kommer in i EU.

Det finns särskilda regler för att importera sperma och embryon från nötkreatur från länder utanför EU. Mejla oss för att få reda på vad som gäller.

Föra ut sperma och embryon från nötkreatur till andra länder

Sperma och embryon till EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska få sälja sperma eller embryo måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade utförseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Sperma och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det.

Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 1998:70

Söker efter 2007:1

Söker efter 1996:25

Söker efter 1999:134

Söker efter 1999:77

Söker efter 2002:67

Söker efter 2002:68