28 September 2021

Webbinarium: Hur kan datormodeller minska och ersätta djurförsök?

Välkommen till ett lunchwebbinarium den 28 september med filmlansering och samtal om hur datormodeller kan och skulle kunna ersätta djurförsök.

Datormodeller används mer och mer i vårt samhälle – även som underlag för att fatta beslut som påverkar vår hälsa. Pandemin är ett exempel på hur forskare och myndigheter använder datormodeller för att förutsäga spridning och effekt av coronaviruset.

Det finns idag datormodeller som används istället för djurförsök för att godkänna nya medicintekniska produkter. Vi kan också se hur datormodeller har ersatt vissa tester på djur inom läkemedelsutveckling och vid tester av olika ämnen som kan orsaka hudallergi.

För att sprida kunskap och öka medvetenheten om datormodeller som ett sätt att minska och ersätta djurförsök har Sveriges 3R-center tagit fram animerade filmer som förklarar begrepp på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Syfte och frågeställningar

För att uppmärksamma att de första filmerna nu är klara bjuder Sveriges 3R-center och Nationella kommittén in till ett lunchwebbinarium. Vi tittar på en av filmerna och sedan för vi ett resonemang med inbjudna gäster kring frågeställningar som:

  • Hur kan vi underlätta för forskare inom akademi och industri i Sverige att använda mer av datormodeller i stället för djurförsök?
  • Vad är de stora utmaningarna idag när det gäller att ta fram nya datormodeller som kan ersätta djurförsök?
  • Vad krävs av datormodeller för att de ska kunna ersätta djurförsök?
  • Vilka goda exempel finns där datormodeller redan idag ersätter djurförsök?
    Och vilka områden är svårare att ersätta och kräver ett annat tidsperspektiv?

Medverkande

Medverkar gör bland annat Elin Nyman och Gunnar Cedersund från Linköpings universitet, som använder datormodeller i sin forskning och Leif Carlsson, professor vid Umeå universitet, som använder djurmodeller i sin forskning. Tillsammans med representanter från Läkemedelsverket, läkemedelsindustrin och life science-företag kommer de att samtala kring utvecklingen av nya modeller och ny kunskap.

Anmäl dig här senast den 27 september kl. 12

Webbinariet vänder sig främst till forskare och andra intresserade. Det kommer att hållas på svenska.

Datum: 28 september

Tid: klockan 12-13

Plats: Zoom

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: