17 November 2021

Årligt möte för alla djurskyddsorgan

Varje år arrangerar Sveriges 3R-center ett möte för svenska djurskyddsorgan. Den 17 november 2021 är det dags.

Onsdagen den 17 november kl. 10-16 anordnar vi årets möte för svenska djurskyddsorgan. Vi planerar att hålla mötet på plats i Stockholm, men beroende på pandemin kan mötet komma att hållas digitalt.

På programmet står bland annat presentationer av lokala 3R-initiativ, replacement och Culture of care, uppdatering från Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och 3R-centrets arbete. Vi kommer också ge gott om tid för er att samtala med andra djurskyddsorgan.

Program

Registrering från kl. 09.30

Inledning och välkommen, kl. 10

Session 1: 3R i praktiken, kl. 10.10-12.10

Icke-invasiv mätning av hjärnaktivitet hos fisk: utvärdering av effekter från anestesiinduktion, Albin Gräns, Sveriges lantbruksuniversitet

3R och vilda djur, Johan Nilsson, Lunds universitet

Refinement för gnagare på Göteborgs universitet, Sara Barr och Jenny Bendtsen

Diskussioner om 3R i praktiken (gruppvis)


Session 2: Replace och Culture of care, kl. 13-16

3R-centrets arbete, information

Att byta djurmodell mot en djurfri modell - så kan det gå till, Stina Oredsson, Lunds universitet

Culture of care, Penny Hawkins, RSPCA Storbritannien

Diskussioner om hur man kan främja Culture of care i sin verksamhet (gruppvis)

Sammanställning och avslutning


Programmet uppdateras löpande och skickas ut komplett till alla anmälda. Pauser, lunch och fika är inräknat i tiden 10-16.

Anmäl dig här senast den 17 oktober

Mötet vänder sig till alla svenska djurskyddsorgan.

Datum: 17 november

Tid: klockan 10-16

Plats: Pelarsalen, Stockholm Conference City Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: