Logotyp Jordbruksverket

Årligt möte för alla djurskyddsorgan

Varje år arrangerar Sveriges 3R-center ett möte för svenska djurskyddsorgan. Den 17 november 2021 är det dags.

Onsdagen den 17 november kl. 10-16 anordnar vi årets möte för svenska djurskyddsorgan. Mötet hålls på plats i Stockholm i stora lokaler på Norra Latin.

På programmet står bland annat presentationer av lokala 3R-initiativ, replacement och Culture of care, uppdatering från Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och 3R-centrets arbete. Vi kommer också ge gott om tid för er att samtala med andra djurskyddsorgan.

Program

Registrering från kl. 09.30

Inledning och välkommen, kl. 10

Session 1: 3R i praktiken, kl. 10.10-12.10

Mätningar av fiskars hjärnfunktion för att utvärdera effekterna av olika narkosmedel:
Albin Gräns, Sveriges lantbruksuniversitet

3R och vilda djur:
Johan Nilsson, Lunds universitet

Refinement för gnagare på Göteborgs universitet:
Sara Barr och Jenny Bendtsen

Vävnadsdelning på AstraZeneca:
Sara Albery Larsdotter

Samtal och diskussion om 3R i praktiken (gruppvis)


Session 2: Replace och Culture of care, kl. 13-16

3R-centrets arbete, information

Att byta djurmodell mot en djurfri modell - så kan det gå till:
Stina Oredsson, Lunds universitet

Culture of care:
Penny Hawkins, RSPCA Storbritannien

Diskussioner om hur man kan främja Culture of care i sin verksamhet (gruppvis)

Sammanställning och avslutning


Programmet uppdateras löpande och skickas ut komplett till alla anmälda. Pauser, lunch och fika är inräknat i tiden 10-16.

Anmäl dig här senast den 24 oktober

Mötet vänder sig till alla svenska djurskyddsorgan.

Datum: 17 november

Tid: klockan 10-16

Plats: Pelarsalen, Stockholm Conference City Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Kontakta oss om du har frågor