10 December 2021

Webbinarier om validering av djurfria metoder

Den här hösten anordnar Sveriges 3R-center två korta webbinarier om validering av djurfria metoder. Webbinarierna kompletterar varandra och täcker olika delar i valideringsprocessen. Det första webbinariet är den 19 november, det andra den 10 december.

För att en metod ska kunna användas inom säkerhetsbedömning måste den gå igenom en gedigen vetenskaplig utvärdering, som kallas validering. EU:s referenslaboratorium EURL ECVAM är EU:s främsta organ för att göra vetenskapliga valideringar av alternativa metoder till djurförsök enligt försöksdjursdirektivet 2010/63/EU.

Innehåll för det andra webbinariet

Vi har bjudit in två gäster till det här webbinariet för att berätta om olika delar i processen.

Kristina Fant från RISE Research Institutes of Sweden berättar om laboratoriebaserad validering. RISE är det enda svenska laboratoriet som är med i European Union Network of Laboratories for the Validation of Alternative Methods (EU-NETVAL) och Kristina har erfarenhet av valideringsstudier.

VI har också bjudit in Ian Cotgreave för att berätta om den vetenskapliga granskningen av en valideringsstudie. Ian Cotgreave är medlem i EURL ECVAM:s vetenskapliga råd och är senior forskare på RISE.

Eftersom webbinarierna kommer att hållas på engelska, finns mer information och anmälan på vår engelska webbplats. Du anmäler dig senast den 17 november.

Senast uppdaterad: