10 Juni 2022

Webbinarium: Mindre vanliga försöksdjur

Sveriges 3R-center anordnar ett webbinarium om mindre vanliga försöksdjur den 18 augusti.

Välkommen till ett webbinarium om mindre vanliga försöksdjur. Vi har bjudit in ett antal personer som använder olika djur som är mindre vanliga när det kommer till forskning. Våra gäster kommer att berätta om möjligheter och utmaningar med att använda mindre traditionella försöksdjur utifrån ett 3R-perspektiv och om hur djurens särskilda behov kan tillgodoses.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till alla som på olika sätt arbetar med djur i forskning, så som forskare, djurtekniker och veterinärer.

Eftersom webbinariet hålls på engelska finns det mer information och anmälan på vår engelska webbplats.

Senast uppdaterad: