13 Oktober 2022

Årligt möte för alla djurskyddsorgan

Varje år anordnar Sveriges 3R-center ett möte för alla svenska djurskyddsorgan. I år sker mötet den 13 oktober.

Torsdagen den 13 oktober anordnar vi årets möte för svenska djurskyddsorgan. Vi planerar en fysisk träff med möjlighet till digitalt deltagande, men arbetet med att hitta en bra lokal pågår. Mer information om detta kommer under sommaren.

Fokus på Replacement

Under årets möte kommer ett stort fokus ligga på Replacement. Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) kommer att närvara för att hålla en presentation och tanken är även att ni ska få lära känna varandra lite bättre.

Presentation av djurskyddsorgan

För att göra detta mer systematiskt skulle vi vilja att en representant från varje djurskyddsorgan berättar kort om sitt djurskyddsorgan, om hur ni är organiserade och vilka huvudsakliga frågor ni arbetar med. Kontakta gärna oss om du är intresserad av att hålla en sådan presentation.

Program

Programmet kommer att uppdateras längre fram och anmälan öppnas mot slutet av sommaren.

Datum: 13 oktober

Tid: 9:30-16:00

Målgrupp

Mötet riktar sig till alla som arbetar i ett djurskyddsorgan kopplat till en svensk försöksdjursverksamhet.

Senast uppdaterad: