12 Januari 2023

Seminarium: Metoder för att studera hjärnan

Sveriges 3R-center bjuder in till ett seminarium om forskningsmetoder för att studera den mänskliga hjärnan. Seminariet hålls i Göteborg den 12 januari.

Välkommen till detta seminarium som riktar sig till forskare och andra intresserade av neurovetenskap. Vi vill dela kunskap, inspirera till nya metoder och diskutera när och hur djurförsöksfria metoder kan användas och vilken typ av data de kan få fram.

Du är varmt välkommen oavsett om du arbetar med djurmodeller eller alternativ, eller både och.

Programmet kommer också att innehålla en postersession, så alla är välkomna att anmäla en poster. Ett urval av postrar kommer att väljas ut för muntlig presentation i programmet.

Seminariet hålls i Göteborg den 12 januari 2023 kl. 10.00–16.30.

Seminariet hålls på engelska

Eftersom seminariet hålls på engelska hittar du mer information om program, postersession och anmälan på vår engelska webbplats.

Du anmäler dig senast den 12 december.

Senast uppdaterad: