9 September 2021

Refinement-workshop Göteborg

Sveriges 3R-center bjuder in alla som använder försöksdjur i Göteborg till en dag i förfiningens tecken den 9 september.

Innehåll

Med hjälp av personal från RISE kommer du att få lära dig mer om hur du kan förbättra välfärden för möss och råttor i försök samtidigt som forskningsresultaten blir mer pålitliga och arbetsmiljön säkrare.

Vi inleder dagen med en introduktion till refinement och försöksdjurvälfärdens historia och utveckling. Vi kommer tillsammans diskutera hur du kan implementera dagens lärdomar i ditt arbete. Det kommer finnas tid för diskussoner i mindre grupper och med föreläsarna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som hanterar möss och råttor på en försöksdjursanläggning. Du arbetar som forskare, djurtekniker eller annan djurhälsopersonal på Göteborgs universitet eller AstraZeneca.

Efter workshoppen får du ett personligt intyg som din arbetsgivare kan välja att ge CPD-poäng för.

Förstudie

När du har anmält dig kommer du i början av september att få en enkät i syfte att anpassa workshoppen till dina specifika förutsättningar. Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i och skickas ut till alla som anmäler sig. Den kommer att följas upp med en ny enkät två månader efter workshoppen för att se om den här typen av utbildning bidrar i försöksdjursanvändares arbete med 3R.

Anmäl dig här senast den 29 augusti

Utbildningen vänder sig främst till djurtekniker och forskare.

Datum: 9 september

Tid: klockan 12.30-16.30

Plats: Zoom

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: