Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
17 Mars 2021

Refinement-workshop Umeå

Sveriges 3R-center bjuder in alla som använder försöksdjur i Umeå till en dag i förfiningens tecken den 6 maj.

Innehåll

Med hjälp av personal från RISE kommer du att få lära dig mer om hur du kan förbättra välfärden för möss och råttor i försök samtidigt som forskningsresultaten blir mer pålitliga och arbetsmiljön säkrare.

Vi inleder dagen med en introduktion till 3R där vi lägger extra fokus på R:et Refine (förfina). Vi kommer tillsammans diskutera hur du kan implementera dagens lärdomar i ditt arbete. Det kommer finnas tid för diskussoner i mindre grupper och med föreläsarna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som hanterar möss och råttor på en försöksdjursanläggning. Du arbetar som forskare, djurtekniker eller annan djurhälsopersonal vid Umeå universitet eller vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå.

Efter workshoppen får du ett personligt intyg som din arbetsgivare kan välja att ge CPD-poäng för.

Förstudie

När du har anmält dig kommer du i slutet av april att få en enkät i syfte att anpassa workshoppen till dina specifika förutsättningar. Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i och skickas ut till alla som anmäler sig. Den kommer att följas upp med en ny enkät två månader efter workshoppen för att se om den här typen av utbildning bidrar i försöksdjursanvändares arbete med 3R.

Anmäl dig här senast den 23 april

Utbildningen vänder sig främst till djurtekniker och forskare.

Datum: 6 maj

Tid: klockan 11.00-15.30

Plats: Zoom

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: 2021-03-17