5 Juni 2020

Medicon Village sätter 3R och djurvälfärd i främsta rummet

Först ut i en serie om hur svenska verksamheter arbetar med 3R och djurvälfärd är Medicon Village: life science-byn i Lund. Föreståndarna för djurhuset berättar hur de arbetar systematiskt med 3R-principerna i sitt djurskyddsorgan.

Medicon Village, som ägs av en stiftelse, hyr ut lokaler till ett hundratal små och stora företag, Region Skåne och Lunds universitet. Under samma tak samlas på så sätt en bred kunskap och expertis som syftar till att främja forskning och utveckling om människans hälsa och liv, det vi ofta kallar life science. Totalt finns 150 olika organisationer samlade i byn som sysselsätter 2 200 personer.

Ett djurhus med båda stora och små djur

Medicon Village har ett gemensamt djurhus med laboratorielokaler och djurrum på 6 000 kvadratmeter fördelat över flera våningsplan. Djurhuset är uppdelat i tre enheter:

  • Smådjursenheten med råttor och möss som används av Lunds universitet och av olika företag. Djuren används i forskning inom cancer, neurovetenskap och inflammationsforskning.
  • Barriärenheten, som är helt skyddad för omgivande miljöer och är till för känsliga djurstammar och djur som behöver skyddas av andra anledningar.
  • Stordjursenheten, som för närvarande har grisar och kaniner.

  Medicon Village har det övergripande ansvaret för alla anläggningstillstånd och tillstånd att hålla djur. De enskilda organisationerna som hyr in sig i djurhuset ansvarar själva för de djurförsöksetiska tillstånden.

  — Vi har samma introduktion för alla, menar Stefan Leander, som är en av två föreståndare för djurhuset. Så fort vi tecknar ett hyresavtal med en kund och det står klart att de ska bedriva verksamhet i djurhuset, så får de exakt samma introduktion som anställda på universitet och andra verksamheter inom Medicon Village. Det är ingen skillnad.

  Ett gemensamt djurskyddsorgan

  Alla som bedriver verksamhet med försöksdjur måste ha ett så kallat djurskyddsorgan. I ett sådant ingår representanter för djurskydd och -hälsa, forskning och ledning. Djurskyddsorganet på Medicon Village är gemensamt och har representanter från alla enskilda företag som bedriver verksamhet i djurhuset och från Lunds universitet. Lunds universitet har ett eget djurskyddsorgan, men ser fördelar med att även ingå i det som finns på Medicon Village.

  — Vi har täta träffar, nästan varje månad och då är representanter från alla organisationer verksamma i djurhuset med, berättar Nina Woodworth, föreståndare och även verksam på ett av företagen i byn. 3R är en stående punkt på agendan på varje möte. Vi har ett rullande schema och på så sätt får alla någon gång berätta om sin verksamhet utifrån ett 3R-perspektiv. Vi vill diskutera aktuella frågor, och tycker det är bra om det inte går för lång tid mellan gångerna som vi ses.

  Provtagningsmetoder och miljöberikning

  Det som tas upp på månadsträffarna kan vara funderingar eller frågor som man vill dela med andra, för att bolla och hitta lösningar. Det kan handla om en utbildning eller en konferens som man vill dela med sig av. Eller bara berätta om något bra man har gjort.

  — Vi lyfte vid ett tillfälle en ny metodik för att analysera blodprov från möss. Genom att tipsa andra om metoden kunde vi reducera antalet djur för provtagning. Dessutom förbättra resultaten, då vi kunde följa en och samma mus under en längre period. Det är ett bra exempel på något som ger stor effekt utan alltför stora insatser, menar Nina.

  Ett annat exempel är miljöberikning för grisar. Grisar tröttnar fort på sina leksaker och behöver hög stimulans och aktivering för att må bra. Med enkla tillbehör som vatten och äpplen som får frysa till is i en vanlig plasthink, kunde grisarnas aktivering öka och därmed även deras välfärd. Enkelt – och bra för grisarna.

  Djurskyddsorganet har också diskuterat hur man lyfter möss; olika tekniker som är mer eller mindre stresspåverkande för musen. Den workshop som 3R-centret anordnade på anläggningen med anledning av ett projekt om grupphållning av mushanar, uppskattades mycket av medarbetarna inom försöksdjursverksamheten, menar Nina och Stefan. Den gav meningsfulla diskussioner och reflektioner kring arbetssätt och 3R.

  Artikelserie: Goda exempel på 3R i praktiken

  Sveriges 3R-center publicerar löpande en artikelserie om goda exempel på 3R på svenska universitet, myndigheter och företag. Artiklarna är skrivna av medarbetare på Sveriges 3R-center och godkända av berörda verksamheter. Alla uppgifter kommer från verksamheterna själva. Fotografier är publicerade med tillstånd.

  Senast uppdaterad: