28 September 2020

Webbinarieserie: 3R i Europa

Tillsammans med en rad andra 3R-center i Europa har vi arrangerat en webbinarieserie om 3R och europeisk forskning.

Sex organisationers logotyper samlade intill varandra på tre rader. Flera logotyper innehåller begreppet 3R.

Sex europeiska 3R-organisationer höll en webbinarieserie om 3R och forskning i september 2020.

Webbinarierna syftar till att uppmärksamma utvecklingen inom det europeiska 3R-arbetet och visa bredden på den forskning som pågår. 12 föreläsare från sex olika länder ger exempel på nya metoder och ny kunskap inom alla de tre R:en (replace, reduce och refine).

Sveriges program

Från Sverige deltog 3R-centrets medarbetare Per E Ljung, som har arbetat med ett projekt om fiskmärkning tillsammans med flera svenska experter. Per berättar om projektet och den guide för märkning som det ledde fram till, och som Sveriges 3R-center publicerade tidigare i år.

Sveriges andra talare är Gunnar Cedersund, lektor vid Linköpings universitet och ledamot i den svenska nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Gunnar berättar om den digitala tvilling, som han och hans forskargrupp har utvecklat. Genom att koppla samman stora mängder data kan en digital modell ersätta djurmodeller i vissa försök.

Se föreläsningarna i efterhand

Alla föredrag går att se i efterhand, då de spelades in.

Senast uppdaterad: