9 December 2020

Samtal om djurförsök och djurförsöksfria metoder

Gör försök på frukter och växter! Använd ny teknik och artificiell intelligens! Vilka försöksdjur är vanligast och testar vi smink på djur? Frågorna och tankarna var många när vi träffade gymnasieelever på vetenskapsdagen ForskarFredag.

En kvinna och en man står vid varsin sida om en stor bildskärm med texten "Forskning, djurförsök och djurförsöksfria metoder" och fotografier med mannen och kvinnan samt ett fotografi på en vit råtta. Kvinnan har en röd- och svartrutig klänning på sig, glasögon och en beige ljudmygga längs kinden. Hon har mörkt hår och tittar snett åt vänster. Mannen har en svart t-shirt med trycket "FORSKARFREDAG" i orange. Han bär glasögon och en beige ljudmygga vid kinden. Kvinnan står vid ett vitt ståbord, som en slags pulpet.

Elin Törnqvist och Martin Bergman ledde samtal om djurförsök och 3R med gymnasieelever på ForskarFredag.

Det var Elin Törnqvist, veterinär och forskare från Karolinska Institutet och ledamot i Nationella kommittén, som träffade gymnasieelever på årets ForskarFredag. Då evenemanget var helt digitalt kunde fem klasser från olika håll i landet vara med under samma dag.

Temat för samtalet var djurförsök och djurförsöksfria metoder. Det hela organiserades av Sveriges 3R-center tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, som också samordnar ForskarFredag nationellt.

Dialog mellan forskare och elever

Syftet med ForskarFredag är att skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet. En stor del av allt som sker inom ramen för ForskarFredag vänder sig till barn och unga, och det sker ofta i samarbete med skolor och lärare.

– Vi ville skapa en dialog med eleverna om djurförsök och djurförsöksfria metoder i en tid då medicinsk forskning och behovet av nya läkemedel och vaccin är i fokus, berättar Elin Törnqvist som tillsammans med Martin Bergman från Vetenskap & Allmänhet höll i samtalet. Och det lyckades vi verkligen med trots att vi inte kunde besöka klasserna på plats!

– Ja verkligen, instämmer Martin som även han är utbildad forskare inom zoologi, läran om djur. Vi ställde frågor om djurfria metoder och framtiden och det kom många kreativa förslag från eleverna som fick jobba i mindre grupper. Men de ställde också många frågor om djurförsök och nya metoder, så många så att tiden inte räckte till. Vi kommer besvara alla frågor i en fortsatt dialog med just de här klasserna.

Kunskap om djurförsök och 3R

Syftet var också att öka kunskapen om och förståelsen för varför djurförsök finns och hur vi använder djur. Eleverna fick veta mer om vilka djurslag som är vanliga, inom vilka forskningsområden försök pågår och varför vi fortfarande behöver använda djur i försök.

Eleverna fick också lära sig mer om begreppet 3R, som ju omfattar mer än att ersätta djurförsök. Det handlar också om att minska antalet djur i försök och att göra det bättre för de försöksdjur som vi fortfarande behöver använda.

– Eleverna var kunniga och intresserade, menar Elin. Det kom upp tankar om metoder som faktiskt redan finns och kniviga frågor om etik och de djurförsöksetiska nämndernas arbete. Det var viktiga frågor, svåra frågor – som vi verkligen behöver lufta och inte vara rädda för att svara på. Jag tror på öppenhet och transparens i de här laddade frågorna.

Fler träffar med elever

Samtalen gav mersmak och Sveriges 3R-center har just skolelever som en uttalad målgrupp, vilket gör att det är relevant att fortsätta med den här formen av möte mellan forskare och elever.

Senast uppdaterad: