21 December 2020

Råd om att hålla mushanar i grupp

Ett av våra första och största projekt är klart! Sveriges 3R-center kan nu presentera råd och rekommendationer för hur man ska hålla mushanar i grupp för att undvika aggression.

En dörr med mörkat fönster in till ett djurrum. Ordet Mus står i rött ovanför fönstret.

Sveriges 3R-center har publicerat råd om att hålla mushanar i grupp.

Musen är ett av världens vanligaste försöksdjur. I det vilda lever möss i grupper med en dominant hane, flera honor och deras ungar. Att hålla möss så här på en försöksdjursanläggning är svårt och mössen hålls därför i grupper med samma kön eller enskilt. Att hålla mushanar i grupp är en stor utmaning då aggression ofta uppstår, vilket leder till skador, stress och ibland till och med död bland djuren.

Sveriges nationella kommitté för djur som används för vetenskapliga ändamål såg tidigt att mushanar som hålls i grupp var ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra djurvälfärden – och gav Sveriges 3R-center i uppdrag att driva ett projekt. Projektet har pågått sedan 2018 och all insamlad kunskap har resulterat i sju konkreta råd.

Sju råd om att hålla mushanar i grupp

Numreringen innebär ingen rangordning eller prioritering.

  1. Håll mössen i grupper som går bra ihop
  2. Flytta över bobyggnadsmaterial vid burbyte
  3. Undvik störningar och hantera mössen varsamt
  4. Använd berikning som är anpassad till era förutsättningar
  5. Välj en stam som har en låg nivå av aggressivitet
  6. Etablera rutiner i er verksamhet
  7. Verka för samarbete och kommunikation

Råden bygger på en samlad kunskap från forskning och praktik. Vi har samlat in erfarenheter och kunskap från medarbetare på svenska försöksdjursanläggningar i form av workshoppar och enkätundersökningar. Vi har också gjort en litteraturstudie om aggression hos mushanar i grupp.

Systematisk sammanställning

Råden och rapporten som beskriver arbetet och resultaten kommer att kompletteras med en systematisk sammanställning. Den ska redovisa litteraturstudien som vi har gjort i projektet. Sveriges 3R-center räknar med att publicera den under 2021.

Kontaktperson för råden och rapportens innehåll är Kaisa Askevik på Sveriges 3R-center.

Senast uppdaterad: