Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
15 Januari 2021

EU och vägen till djurfri forskning

EU har ett uttalat mål om att på sikt ersätta alla djurförsök med djurförsöksfria metoder. I februari anordnar EU-kommissionen en vetenskaplig konferens för att berätta om arbetet.

Syftet med konferensen, som sker digitalt den 2-3 februari, är att skynda på utvecklingen och att berätta om EU-kommissionens strategiska arbete för att ersätta djurförsök med djurförsöksfria metoder i forskning och regulatorisk verksamhet.

Aktuell kunskap och forskning när det gäller djurfria modeller presenteras och alla som vill kan delta. Anmälan är öppen och sker via kommissionens webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-01-20