Logotyp Jordbruksverket

Ny nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Varje medlemsland i EU ska inrätta en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Den 3 februari installerade Jordbruksverket en ny svensk kommitté för två år.

Nationella kommitténs uppdrag är bland annat att ge råd och stöd till svenska djurskyddsorgan och berörda myndigheter när det gäller försöksdjur och den etiska prövningen av djurförsök. Kommittén ska också samarbeta med andra verksamheter och kommittéer i Europa. Det är Jordbruksverket som inrättar kommittén.

Nationella kommittén är styrgrupp till Sveriges 3R-center och prioriterar vårt arbete.

Nationella kommittén 2021-2023

Den nya nationella kommittén är vald för två år och består av

 • Håkan Henrikson, Jordbruksverket, ordförande
 • Anders Forslid, Lunds universitet, vice ordförande
 • Karin Gabrielson Morton, Forska Utan Djurförsök, andre vice ordförande
 • Leif Carlsson, Umeå universitet, ledamot
 • Katarina Cvek, Sveriges lantbruksuniversitet, ledamot
 • Helena Elofsson, Jordbruksverket, ledamot
 • Kristina Fant, RISE, ledamot
 • Madeleine Le Grevés, Uppsala universitet, ledamot
 • Lotte Martoft, AstraZeneca, ledamot
 • Elin Nyman, Linköpings universitet, ledamot
 • Erika Roman, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, ledamot
 • Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, ledamot


 • Michael Axelsson, Göteborgs universitet, ersättande ledamot
 • Johan Beck-Friis, Svenska Djurskyddsföreningen, ersättande ledamot
 • Nicole Hanzon, SwedenBIO, ersättande ledamot
 • Sofia Kamlund, Djurens Rätt, ersättande ledamot