Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
10 Februari 2021

Vetenskapsrådets 3R-utlysning

Nu är Vetenskapsrådets årliga utlysning för projektbidrag inom 3R öppen. Bidraget syftar till att främja utvecklingen av metoder för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Relevans för 3R är ett absolut krav för utlysningen. Du ska redogöra för vilket eller vilka av de 3R:en som du anser är viktigast i projektet. Du ska också utveckla på vilket sätt ditt projekt är relevant för och främjar utvecklingen av 3R. De kvalitativa och kvantitativa effekterna vad gäller 3R ska du också beskriva i ansökan.

Ansökan är öppen till och med den 17 mars kl. 14.00.

Senast uppdaterad: 2021-02-17