2 Mars 2021

Råd om att hålla mushanar i grupp finns nu på engelska

Sveriges 3R-centers råd om hur man bäst håller mushanar i grupp för att undvika aggression publicerades i slutet av året. Nu finns råden även översatta till engelska.

Sveriges nationella kommitté för djur som används för vetenskapliga ändamål såg tidigt att mushanar som hålls i grupp var ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra djurvälfärden – och gav Sveriges 3R-center i uppdrag att driva ett projekt. Projektet har pågått sedan 2018 och all insamlad kunskap har resulterat i sju konkreta råd och en slutrapport.

Svenska och engelska

Råden är nu översatta och finns därmed både på svenska och engelska. Vi har också tagit fram A3-affischer för utskrift som verksamheterna kan använda.

Senast uppdaterad: