4 Mars 2021

Refinement är tema för årets första fokusbrev

I årets första utgåva av Focus on the 3Rs koncentrerar vi oss på refinement, vilket handlar om att göra det bättre för djuren.

I den här utgåvan fokuserar vi på refinement och olika insatser som gör det bättre för försöksdjuren. Vi presenterar bland annat vårt mångåriga projekt som resulterat i råd om hålla mushanar i grupp för att undvika aggression. Råden publicerades nyligen och vi ger en god inblick i det här fokusbrevet.

Vi berättar också om vår refinement-utbildning och du får träffa Katarina Cvek, koordinator för försöksdjursfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledamot i Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Senast uppdaterad: