11 Mars 2021

Workshop om förfiningstekniker

Sveriges 3R-center erbjuder digitala workshoppar om förfiningstekniker för möss och råttor på försöksdjursanläggningar.

En vit råtta sitter i handen på en djurskötare som bär blåa handskar

Sveriges 3R-center håller workshoppar om refinement för mus och råtta.

Mycket har hänt inom refinement (förfining) när det gäller djurhållning de senaste åren. Ett exempel är hur den som hanterar möss kan minska stress hos djuren genom att undvika att lyfta dem i svansen.

Medarbetare på RISE Research Institutes of Sweden har bidragit till utvecklingen i såväl Sverige som i andra länder.

RISE har också tagit fram särskilda träningsscheman för möss och råttor. Dessa scheman tillåter forskare och djurtekniker att hantera och utföra nödvändiga ingrepp på djuren, som till exempel att ge injektioner och att ta blodprov, utan tvång eller fixering. Djuren verkar tvärtom uppskatta kontakten med sina skötare.

Refinement-tekniker för möss och råttor

Med målet att få fler att använda olika tekniker i Sverige har Nationella kommittén initierat ett arbete med RISE för att utbilda djurtekniker och forskare inom just refinement-tekniker för möss och råttor. Vi har anpassat materialet för att göra digitala workshoppar möjliga.

Vi vill också undersöka effekterna av en sådan här insats för framtida arbete. Grunden blir att studera skillnaden i svar på den enkät som deltagarna kommer att få besvara både före och efter utbildningen.

Vill du ha en workshop på din arbetsplats?

Om du och din arbetsplats är intresserade av att ha en workshop, kontakta oss på Sveriges 3R-center.

Senast uppdaterad: