19 Mars 2021

Nationella kommitténs årsberättelse för 2020

2020 var ett intensivt år för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och för Sveriges 3R-center. Årsberättelsen handlar om vårt uppdrag, vårt arbete och vad våra olika kunder tycker.

En illustration i rött och blått som föreställer en råtta, ett provrör och ett virus.

2020 var ett produktivt år för Nationella kommittén och Sveriges 3R-center.

Den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är en rådgivande instans som ska finnas i alla EU:s medlemsländer. I Sverige är det Jordbruksverket som ansvarar för att utse en kommitté som väljs för två år i taget.

Sveriges 3R-center är Nationella kommitténs verkställande organ, vilket innebär att vi utför merparten av Nationella kommitténs arbete.

Senast uppdaterad: