Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
19 Mars 2021

Nationella kommitténs årsberättelse för 2020

2020 var ett intensivt år för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och för Sveriges 3R-center. Årsberättelsen handlar om vårt uppdrag, vårt arbete och vad våra olika kunder tycker.

En illustration i rött och blått som föreställer en råtta, ett provrör och ett virus.

2020 var ett produktivt år för Nationella kommittén och Sveriges 3R-center.

Den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är en rådgivande instans som ska finnas i alla EU:s medlemsländer. I Sverige är det Jordbruksverket som ansvarar för att utse en kommitté som väljs för två år i taget.

Sveriges 3R-center är Nationella kommitténs verkställande organ, vilket innebär att vi utför merparten av Nationella kommitténs arbete.

Senast uppdaterad: 2021-03-19

Denna modul visas endast online