1 Juni 2021

Replacement och djurförsöksfria metoder

Temat för vårt fokusbrev i juni är Replacement och djurförsöksfria metoder. Du kan läsa mer om vad vi på centret jobbar med och vad som pågår i vår omvärld.

Fyra gånger om året publicerar vi ett digitalt fokusbrev, Focus on the 3Rs, där vi fördjupar oss i de olika R:en. Årets andra utgåva handlar om att ersätta djurförsök, till exempel med olika datormodeller, AI och simuleringar.

Du får också möta två ledamöter i Nationella kommittén; Elin Nyman som är forskare vid Linköpings universitet och använder matematiska modeller i sin forskning, samt Nicole Hanzon som är kommunikationsansvarig på SwedenBIO inom life science-industrin.

Senast uppdaterad: