8 Juni 2021

EU lanserar ny tjänst för att öka öppenheten om djurförsök

I dagarna öppnade EU:s nya e-tjänst ALURES, som är en gemensam databas för alla medlemsländer. Här kan vem som helst, helt öppet ta del av statistik och populärvetenskapliga sammanfattningar om djurförsök inom EU.

Alla ansökningar om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning. Det är för att allmänheten ska kunna ta del av vilken forskning med djurförsök som pågår.

Ny e-tjänst 2021

Från och med 2021 ska alla populärvetenskapliga sammanfattningar av ett etiskt godkännande publiceras i en gemensam databas i EU. EU vill på så sätt öka transparensen kring djurförsök genom att göra det lättare för medborgare i alla medlemsländer att hitta samma typ av information. Även utvärderingar av djurförsök i efterhand publiceras i EU:s databas.

Det innebär att även alla i Sverige som gör en ansökan om etiskt godkännande ska skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen i ALURES. Det gäller både för nya ansökningar och ändringsansökningar. Mer information om detta finns på sidan om Försöksdjur.

Senast uppdaterad: