1 September 2021

Elever får veta mer om 3R på ForskarFredag

Varje år arrangerar EU en vetenskapsfest, som i Sverige kallas ForskarFredag. Syftet är att uppmärksamma vetenskap och hur det är att vara forskare, främst bland barn och unga. Sveriges 3R-center deltar med att låna ut en forskare till intresserade gymnasieklasser.

I år pågår ForskarFredag en hel vecka och vid två tillfällen kommer Sveriges 3R-center, tillsammans med forskare Charlotte Nilsson från RISE och föreningen Vetenskap & Allmänhet, att träffa gymnasieklasser digitalt.

Ett samtal om 3R och läkemedel

Det blir ett samtal om 3R med utgångspunkt i läkemedel, riskbedömning, djurförsök och alternativa metoder. Eleverna får lyssna till Charlotte, jobba i grupper och ställa frågor under en vanlig lektionstimme. Syftet är att nå ut med kunskap om 3R och hur forskare jobbar med olika metoder för att få fram ny kunskap.

Anmälan om intresse görs via Vetenskap & Allmänhets webbplats:

Senast uppdaterad: