Logotyp Jordbruksverket

Elever får veta mer om 3R på ForskarFredag

Varje år arrangerar EU en vetenskapsfest, som i Sverige kallas ForskarFredag. Syftet är att uppmärksamma vetenskap och hur det är att vara forskare, främst bland barn och unga. Sveriges 3R-center deltar med att låna ut en forskare till intresserade gymnasieklasser.

I år pågick ForskarFredag en hel vecka och vid två tillfällen träffade Sveriges 3R-center, tillsammans med forskare Charlotte Nilsson från RISE och föreningen Vetenskap & Allmänhet, gymnasieklasser digitalt. Totalt träffade vi sju klasser från olika håll i landet.

Ett samtal om 3R och läkemedel

Det blev spännande samtal om 3R med utgångspunkt i läkemedel, riskbedömning, djurförsök och alternativa metoder. Eleverna fick lyssna till Charlotte, jobba i grupper och ställa frågor under en vanlig lektionstimme. Syftet med att Sveriges 3R-center deltar på ForskarFredag är att nå ut med kunskap om 3R och hur forskare jobbar med olika metoder för att få fram ny kunskap.