28 September 2021

Film: Hur kan datormodeller ersätta och minska djurförsök?

Sveriges 3R-center har tagit fram två korta filmer som på ett enkelt sätt förklarar hur datormodeller kan ersätta och minska vissa djurförsök.

Datormodeller används mer och mer i vårt samhälle – även som underlag för att fatta beslut som påverkar vår hälsa. Pandemin är ett exempel på hur forskare och myndigheter använder datormodeller för att förutsäga spridning och effekt av coronaviruset.

Det finns idag datormodeller som används istället för djurförsök för att godkänna nya medicintekniska produkter. Vi kan också se hur datormodeller har ersatt vissa tester på djur inom läkemedelsutveckling och vid tester av olika ämnen som kan orsaka hudallergi.

Animerade filmer

För att sprida kunskap och öka medvetenheten om datormodeller som ett sätt att minska och ersätta djurförsök har Sveriges 3R-center tagit fram två korta filmer som förklarar begrepp på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Filmerna får användas fritt av alla som har nytta av dem i sin verksamhet. De är framtagna för att spridas och användas.

I den första filmen förklarar vi hur datormodeller kan ersätta vissa djurförsök:

 

I den andra filmen redogör vi för vad som krävs för att en datormodell ska fungera och hur man kan lita på resultaten när en modell används för att ersätta och minska djurförsök:

Användning och lansering

Filmerna kommer att användas i olika sammanhang, i utbildningar till olika målgrupper, som underlag för panelsamtal och diskussioner och vid olika seminarier eller konferenser om 3R.

Filmerna lanseras i samband med ett webbinarium den 28 september. Inbjudna gäster från universitet, företag och myndigheter diskuterar då möjligheter och utmaningar med datormodeller i relation till djurförsök.

Senast uppdaterad: